Ambiciozni planovi za 2021. godinu vrijedni 1.57 miliona eura

 Ambiciozni planovi za 2021. godinu vrijedni 1.57 miliona eura

Foto: Vedran Vujisić

Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće iduće nedelje o predloženom predlogu Programa uređenja prostora Opštine Kolašin za iduću godinu. Kako se navodi u tom dokumentu Program uređenja prostora za 2021.godinu donosi se u cilju stvaranja uslova za sprovođenje politike uređenja prostora.

„Prostor predstavlja najvrijedniji resurs opštine Kolašin, što pretpostavlja obavezu njegovog racionalnog korišćenja, uz obezbjeđenje unapređenja i poboljšanja kvaliteta življenja kako u centralnom gradskom jezgru, tako i na širem gradskom prostoru i naseljima na periferiji. Upravljanje prostorom je instrument koji obezbjeđuje ispunjenje ovog zacrtanog cilja“, piše u tom dokumentu dodajući da programom uređenja prostora za 2021. godinu u dijelu uređivanja građevinskog zemljišta prioritet je dat radovima koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i izgradnju objekata za opremanje i uređenje lokacija.

Takođe, programom se uređuju dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, izrada i donošenje planskih dokumenata i operativne mjere za njihovo sprovođenje, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.

Ovim program planirana je Eksproprijacija zemljišta u zahvatima DUP-a ,,Sportska zona“ i DUP-a ,,Centar“, za potrebe izgradnje planiranih saobraćajnica, a u te svrhe opredeljeno je 60.000€ iz opštinskog budžeta. Zatim doći će do izmjena i dopuna PUP-a Kolašin koje će finansirati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u vrijednosti od 10.000€.

Iz opštinske kase takođe će se finansirati i izmjene i dopune programa privremenih objekta u vrijednosti od 5.000€ kao i izrada urbanističkog projekta za gradsko groblje u vrijednosti od 12.000€.

Po pitanju tehničke dokumentacije sve aktivnosti biće finansirane iz budžeta opštine u ukupnoj vrijednosti od 96.000€.

Od tehničke dokumentacije radiće se na izradi dokumentacije za sportske terene neophodne za održavanje MOSI igara u zahvatu DUP-a „Sportska zona“ te na reviziji tehničke dokumentacije.

„Zatim u planu je i izrada tehničke dokumentacije za ulicu u Sportskoj zoni sa pratećim sadržajima odnosno atmosferska, fekalna kanalizacija, ulična rasvjeta i ostalo u dužini od 1.30 km“, piše u planskom dokumentu.

„Predviđena je i izrada tehničke dokumentacije, bez faza : vodovod, atmosferska i fekalna kanalizacija koje su urađene u tekućoj godini zasebnim projektom, za ulicu planiranu Izmjenama i dopunama DUP-a Centar, tzv. Mekića Polje, odnosno veza između ulica Boška Rašovića i Milivoja Bulatovića u dužini od 250m“, piše u planskom dokumentu.

Radiće se i na izradi neophodne dokumentacije za postupak legalizacije stambenih objekata, na izradi plana zaštite i spašavanja od zemljotresa kao i na dokumentaciji za procijene rizika od katastrofa i strategiji za smanjenje rizika od istih.

Kada je u pitanju komunalno opremanje građevinskog zemljišta, planirani su infrastrukturni projekti i sanacija i održavanju postojeće infrastrukture.

Po pitanju infrastrukturnih projekata, oni će se takođe finansirati iz opštinskog budžeta ali i iz drugih izvora finansiranja kao što su IPA fondovi, Uprava za javne radove, ministarstva ali i preko zainteresovanih investitora.

„Za rekonstrukciju ulice Vojvode Mine u dužini od 170 metara sa izgradnjom fekalne kanalizacije u dužini od 125m, uz stručni nadzor za sve faze, planirana su sredstva u ukupnoj vrijednosti od 290.000€, a finansiraće se dijelom iz budžeta opštine i preko UJR“, navodi se u programu uređenja prostora.

Kroz IPA fond, piše u tom dokumentu, planirana je rekonstrukcija kaptaže vodoizvorišta „Mušovića rijeka“ kroz projekat „Unapređenje upravljanja vodosnabdevanje u urbanim i ruralnim prodručjima Kolašinu Rogatica“, uključujući i stručni nadzor dobiće se 200.000€.

Za izgradnju atmosferske i fekalne kanalizacije kao i rekonstrukciju postojećeg vodovoda u ulici Boška Rašovića, potrebno je ukupno 420.000 eura. Radovi će se finansirati djelom iz opštinskog budžeta, a kako se navodi u dokumentu i djelom od strane „zainteresovanih investitora“.

Ulica Boška Rašovića- arhiva, Foto: Portal Kolašin

„Uprava za javne radove finansiraće izvođenja radova na interventnim mjerama sanacije i kvarova na primarnoj vodovodnoj infrastrukturi gradskog vodovoda u ukupnoj vrijednosti od 150.000 eura dok izgradnju terena za potrebe održavanja MOSI igara finansiraće opština u iznosu od 200.000 eura“, piše u programu uređenja prostora.

Sanacija i izgradnja trotoara , javnih površina, prilagođavanje pješačkih prelaza ukošenjem ivičnjaka za osobe s invaliditetom, horizontalna signalizacija i tekuće održavanje, koštaće građane Kolašina 12.000€.

Za Krpljenje udarnih rupa u gradskim i prigradskim ulicama kao i za lokalne puteve opredeljeno je 10.000€, dok je 50.000€ opredeljeno za Sanacija (popravka) lokalnih i nekategorisanih puteva.

Adaptacija objekta Spomen Dom u Dragovića Polju, objekta Doma u selu Ljevišta, kao i radovi na završetku kapele u u Dragovića Polju koštaće 10.000€.

Radovi na odražavanju fasade Doma kulture i Zavičajnog muzeja iznosiće 5.000€ dok je 6.000€ opredeljeno za izgradnja rampi za lica smanjene pokretljivosti na objektima Centra za kulturu i Muzeja.

Za nabavku ležećih policajaca budžetom je izdvojeno10.000€ a za LED svjetiljke za javnu rasvjetu 5.000 eura.

Adaptacija objekta Regionalne turističke organizacije koštaće 10.000€ a sanacija obaloutvrada i betonskih cjevastih i pločastih propusta 5.000 eura.

Programom je predviđena i sanacija seoskih mostova, vrijednost radova iznosiće prema programu 15.000 eura a radovi će se izvoditi na mostovima u Lipovu, Ljevištima, Dragovića Polju i rijekama Pčinja i Plašnica.

Unapređenje sportske infrastrukture na Lugu koštaće 13.000 eura a radovi će se izvoditi na 2 fudbalska terena i zgradi FK ,,Gorštak“.

Prema programu uređenja u zgradi Zavičajnog muzeja i Centra za kulturu izvršiće se Rekonstrukcija i servisiranje sistema centralnog grijanja, u vrijednosti od 20.000€. Sredstva za tu investiciju su dijelom opredeljena budžetom opštine a dijelom preko Ministarstva Ekonomije, navodi se u programu uređenja prostora za 2021. godinu.

početak puta Gornji Pažanj – Durutovac, arhiva, Foto: Portal Kolašin

Prioritetni putevi koji će se sanirati naredne godine:

 • Đuđevina – Raičevine –Petrova Ravan (etapno ) l=5km
 • Sreteška gora-Sela (etapno ) l =1,0 km
 • Od mosta na Sjevernici – Sreteška gora (etapno) l= 1,0km -nasipanje
 • Kraljske bare –Bukova poljana(etapno) l=1km (nasipanje)
 • Vranještica-Velji do(etapno) l=1km (nasipanje i propusti na dva mjesta)
 • Manastir Morača – Jasenova – Ocka gora -Trešnjica(etapno) l= 6,0 km
 • Pajkov vir- Markovića laz –Kos (etapno) l= 3,0 km
 • Dragovića polje – Ljevišta (etapno) l= 1.5km ( nasipanje)
 • Mušovića Rijeka- Melaja l=2.0km(vojska)
 • Dragovića polje – Donje Starče (etapno ) l= 500m i D. Polje Gornje Starče 1,5km
 • Željeznička stanica – Izlasci (etapno) l=1,00 km
 • Bašanje brdo-Klačine l=1km
 • MZ Trebaljevo 2km
 • MZ Gornja Rovca i Mrtvo Duboko 3km nasipanje
 • Put Gornji Pažanj – Durutovac l=2km
 • MZ Blatina L=500M nasipanje i ugranja betonskih cjevastih i pločastih propusta
 • Naselje „preko Svinjače“- Bašanje Brdo , l=400m
 • Žuti krš – Oćiba – Žirci l=4km
 • Mioska – Vočje – Raško l=5km
 • MZ Sela l=2km
 • MZ Dragovića Polje l=10km (nasipanje putnog pravca Javorje-Lola)
 • MZ Lipovo l=2km
 • MZ Liješnje -Velje Duboko L=2km
 • MZ Vranještica l=2km
 • MZ Mrtvo Duboko L=2km
 • MZ Trebaljevo l=2km
 • MZ Kraljske Bare l=2km

Lokacije sanacija obaloutvrada i betonskih  cjevastih i pločastih propusta

 • Rijeka Plašnica (uz imovinu Raščana Gornje Lipovo)
 • Potok u Sjerogoštu (neposredno uz magistralni put-pored kuće D. Medenice)
 • Čišćenje potoka Pažanj od mosta prema Mateševu do njegovog ušća u Taru
 • Uvođenje potoka Gušmirać u Taru
Avatar

Admin

Pročitajte još