Autobuska stanica „zarobljenik“ planske dokumentacije

 Autobuska stanica „zarobljenik“ planske dokumentacije

Foto: Portal Kolašin

Nedostatak uređenog objekat autobuske stanice je permanentni problem Kolašina. Skoro pa dvije decenije grad na Tari, turistički centar sjeverne regije nema uređenu autobusku stanicu, a samim tim i autobuski prevoz je ograničen.

Tokom dana samo nekoliko autobusa uđe u grad do lokaliteta gde je započet objekat autobuske stanice, dok većina autobusa staje samo na magistrali.

U lokalnoj upravi Kolašina kažu da je autobuska stanica jedan od onih izuzetno važnih objekata gradske infrastrukture, koji je bio „zarobljenik” planske dokumentacije na kojoj se nije radilo. Međutim, najavljuju da donošenje Prostorno urbanističkog plana, čije se donošenje uskoro očekuje će riješiti problem i da će grad konačno dobiti adekvatno autobusko stajalište.

„U turističkom gradu kao što je Kolašin, Autobuska stanica je često prvi susret turista sa gradom,tako da nam je itekako stalo da se ovaj objekat privede traženim i odgovarajućim standardima. Sa druge strane i Autobuska stanica je na određeni način bila „zarobljenik“ planske dokumentacije na kojoj se nije radilo. Lokalna vlast prije nas ,za četiri godine nije donijela ni jedan planski dokument. To je bila otežavajuća okolnost i za vlasnika da započne značajnije investicije jer ih nije mogla pratiti adekvatna planska dokumentacija”, kazao je Milosav Bulatović, predsjednik Opštine Kolašin.

Rad na donošenju novog Prostorno urbanističkog plana (PUP) koji je u proceduri i čije se donošenje uskoro očekuje, ističe on, omogući će da i ovaj atraktivni prostor u Mojkovačkoj ulici kojom se ulazi u Kolašin, dobije planske smjernice i da se urbanistički definiše.

„Vjerujemo da će to biti dodatna motivacija da sadašnji vlasnik organizuje aranžmane kojima će nastaviti sa kompletiranjem objekta Autobuske stanice. Lokalna uprava će biti inicijativan i aktivan partner da tako važan objekat kao što je Autobuska stanica, dobije sadržaje i ponudu i izgled koji su neophodni turističkom Kolašinu”, zaključio je Bulatović.

Podsjećanja radi, već skoro 13 godina, svaka garnitura koja je bila na vlasti, obećavala je pomoć da se taj permanentni problem grada riješi.

Tako je predsjednik SO Kolašin Aleksandr Dožić, 2016. godine kazao da za prve dvije godine mandata nijesu bili u prilici da se posvete rješavanju problema autobuske stanice, zbog kako je kazao tom prilikom, drugih zatečenih problema odnosno konsolidovanja finansija. On je takođe istakao da se nada da će u periodu 2017/2018 biti urađeno ono što treba kako bi se taj problem riješio.

Međutim, nije samo garnitura koja je bila na vlasti od 2014 -2018 obećavala, obećavali su i prethodnici u periodu od 2010-2014. godine koji su isto davali obećanja da će raditi na rješavanju tog kako su nazvali „gorućeg“ problema grada, a oni prije njih, su uspijeli da prodaju prostor privatnom preduzeću “Županovac” i uslove novog vlasnika da umjesto funkcionalne autobuske stanice, gradi zgradu sa više spratova, gdje je i čitav proces rekonstrukcije „zastao“.

Kolašin je svojevremeno imao autobusku stanicu koja nije bila nešto posebno uređena, trebalo je da se uloži u adaptaciju ali ipak je služila namjeni. Postojala je biletarnica, čekaonica, kafana i prodavnica. Dosta je autobusa ulazilo u Kolašin da primi putnike, sve dok 2003.godine nije izbio požar i objekat autobuske stanice izgoreo.

Autobuska stanica u Kolašinu, vlasnik uslovljen da gradi „soliter“, Foto: Portal Kolašin

Preduzeće „Županovac“ iz Kolašina je u maju 2007. godine dobilo odobrenje lokacije da na mjestu stare stanice pristupi izgradnji novog objekta „autobuske stanice“.

Prema ranijim izjavama iz preduzeća Županovac autobuska stanica bi bila davno urađena da je tadašnja lokalna izvršna vlast imala malo više razumijevanja šta je potreba grada. Lokalna uprava nije dala nikakve olakšice za plaćanje komunalija koje su bile enormno visoke, a dodatni problem je bio što se po DUP-u morao gradi suteren, prizemlje, prvi sprat i potkrovlje. Svi ti faktori su doveli do prekida radova, jer je preduzeće ispunilo obaveze prema lokaloj upravi do zadnjeg centa, izgradilo objekat po DUP-u u grubim radovima a zatim ostali bez sredstava da završe, kako je davno rečeno, da nijesu morali da grade “soliter” normalna i funkcionalna autobuska stanica bi davno bila završena.

Avatar

Admin

Pročitajte još