Četvrtina prihoda usmerena na isplatu zarada

 Četvrtina prihoda usmerena na isplatu zarada

Foto: Vedran Vujisić

Predloženim nacrtom budžeta za iduću godinu, koji se trenutno nalazi na javnoj raspravi, Opština Kolašin će ostvariti ukupne prihode u iznosu od 4.327.000,00 eura.

Javna rasprava je otvorena do 28.11.2020. godine. Centralna javna rasprava zakazana je za 26.11.2020. godine sa početkom u 11 časova u velikoj sali Centra za kulturu, uz obavezno poštovanje mjera NKT-a.

Planirani budžet se raspoređuju na izvorne prihode u iznosu od 3.897.000,00€, tekuće izdatke u iznosu od 3.387.000€, kapitalne izdatke u iznosu od 870.000€ kao i na stalnu budžetsku rezervu u iznosu od 30.000€ i tekuću rezervu od 40.000€.

Tekući prihodi su planirani na iznos od 2.237.000€, to uključuje poreze u ukupnom iznosu od 1,5 miliona eura i takse u iznosu od 47.000€. Po osnovu naknada za korišćenja šuma, voda, materijala izvađenih iz vodotoka, uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, prihod od rente i registraciju vozila planirani su prihodi u iznosu od 514.000€, dok su ostali prihodi planirani na iznos od 161.000€. Planiran je i prihod, odnosno prenos sredstava iz tekuže u iduću godinu u iznosu od 400.000€.

Foto: Screenshot

Ipak, najviše novca u opštinsku kasu doći će po osnovu donacija i transfera i to u iznosu od skoro 1,7 miliona eura.

„Prihodi po osnovu transfera sa viših nivoa vlasti predviđeni su u iznosu od 1.45 miliona eura iz Egalizacionog fonda. Ti prihodi u ukupnim sredstvima Budžeta učestvuju sa 33,5 odsto. Prihodi od kapitalnih i tekućih donacija planirani su u iznosu od 210.000,00. Prihodi od donacija se očekuju iz evropskih fondova i sa centralnog nivoa od države“, objašnjavaju u obrazloženje predloga budžeta.

Budžetski izdaci

Kako je planirano budžetom, iduće godine opština će potrošiti 1, 09 miliona eura na bruto zarade, što je manje nego planom za 2020.godinu za šta je predviđeno 1,11 miliona eura, dok je za prvih šest mjeseci ove godine već isplaćeno 617.794,96€. Shodno obrazloženju budžeta, ipak su planirana i nova zapošljavanja.

„Trenutni broj zaposlenih u Opštini je 103, uključujući Službu zaštite i spašavanja. Predviđeni broj izvršilaca, prema važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, je 108. Povećanje je neophodno radi stvaranja kadrovskih uslova za efikasno i efektivno obavljanje poslova i radnih zadataka. Zbog navedenog je tokom 2021.godine predviđeno zapošljavanje manjeg broja izvršilaca na važnim pozicijama, poput inspektora i savjetnika“- piše u obrazloženju predloga Odluke o Budžetu dodajući da su za nova zapošljavanja dobili saglasnost Vlade.

Kapitalni izdaci koji su planirani na ukupan iznos od 870.000€ raspoređeni tako da će se za lokalnu infrastrukturu potrošiti 70.000€ , što uključuje izradu projektno-planske dokumentacije u iznosu od 50.000€, unapređenje upravljanja vodosnabdevanjem u Kolašinu u iznosu od 100.000€, za održavanje opštinskih puteva predviđen je iznos od 400.000€. Zatim za izdatke za građevinske objekte planiran je iznos od 190.000€ od čega je svega 10.000€ predviđeno kao sredstva za objekte za socijalno stanovanje. Za održavanje objekata lokalne infrastrukture iduće godine potrošiće se 20.000€, a za eksproprijaciju planiran je izdatak od 60.000€. Radiće se i na izgradnji seoskih vodovoda i planinskih vodopoja ali za tu investiciju predviđena su sredstva u iznosu od svega 10.000€, dok je za nabavku i ugradnju LED gradske rasvjete predviđeno 5.000€.

Foto: Screenshot

Nadalje, ukupni troškovi za ostala lična primanja iznose skoro 70.000€, rashodi za materijal 136.200,00€ od čega 19.000€ će biti potrošeno na administrativni materijal, 4.300€ na materijal za posebne namjene, 85.000€ na račune za struju, za gorivo potrošiće se 22.500€ dok su ostali rashodi planirani na 5.400€.

Rashodi za ukupne usluge su planirani na 105.250,00€, od čega 14.400€ na službena putovanja, 18.450,00€ na komunikacione usluge, a čak 16.500,00€ za konsultantske usluge.

Tekuće održavanje koštaće građane Kolašina 74.300,00€, dok je za kamate planiran izdatak u iznosu od 192.566,64€. Ostali izdaci su predviđeni u iznosu od 119.980,00€, od čega je skoro 30.000€ opredeljeno za isplate po osnovu ugovora o djelu.

Transferi po stavci „socijalna zaštita“ planirani su na iznos od 76.500€. Predviđena je isplata za tehnološke viškove u iznosu od 20.000€, naknada opremanje novorođene djece planirana je u ukupnom iznosu od 15.000€, nabavka udžbenika za prvake koštaće 4.000€, za podršku starim licima opredeljen je iznos od 2.500€, za djecu sa posebnim potrebama 23.500€, za lokalne akcione planove 6.500€, za podršku ranjivim grupama planiran je iznos od 3.000€, dok za nagrade najboljim učenicima opredeljeno je svega 2.000€ za cijelu godinu.

Izdaci po stavci „Transferi pojedincima, institucijama nevladinom i javnom sektoru“ planirani su u ukupnom iznosu od 665.817,60€.

Za kulturu i sport predviđen je iznos od 314.500,00€, za NVO sektor 11.000€, političkim partijama iz budžeta biće uplaćeno ukupno 46.817,60€, za jednokratne socijalne pomoći 15.000€, za pripravnike je opredeljen iznos od 13.000€ a za sportske klubove po osnovu konkursa opredeljen je iznos od 40.000€. Za rad lokalnog radija opredeljena su sredstva u iznosu od 20.000€ a za mjesne zajednice iznos od 4.500€.

Lokalnoj turističkoj organizaciji smanjen je prihod iz opštinske kase u odnosu na ovu godinu i to za 10.000€, tako da će TO naredne godine dobiti svega 30.000€.

Podrška lokalne uprave preduzećima „Komunalno“ i „Vodovod i kanalizacija“ povećana je za oko 50.000 eura, odnosno iznosi 190.000€. Komunalnom preduzeću usmeriće se 145.000€ a vodovodu 45.000€. Razlog za to je, piše u obrazloženju, „bolje i efikasnije izvršavanje javne funkcije i unapređenja održivosti ovih preduzeća“

Radiće se, najavljuju, i na poboljšanju upravljanja vodosnabdijevanjem, sanaciji vodovodne mreže, regulaciji vodotoka i rješavanju problema parkiranja i regulacije saobraćaja u užem gradskom jezgru.

Tokom naredne budžetske godine za subvencioniranje poljoprivrede predviđeno je 80.000. Takođe predviđen je iznos od 10.000€ za podršku ženskog preduzetništva.

Avatar

Admin

Pročitajte još