Demokrate: Vlast u Kolašinu nastavlja da se ruga građanima

 Demokrate: Vlast u Kolašinu nastavlja da se ruga građanima

Foto: Demokrate

Opštinski odbor Demokrata uputio je saopštenje za javnost u kojem pozivaju aktuelnu vlast u Kolašinu da povuku predlog Odluke o Budžetu za 2021. godinu sa dnevnog reda predstojećeg zasjedanja lokalnog parlamenta, jer kako navode, predlog Odluke nije u skladu sa zakonom.

Saopštenje OO Demokrata Kolašin prenosimo u cijelosti:

Srljanje i nezakonitosti odlazeće DPS-GB-SD vlasti se nastavlja pa tako njeni čelnici ne prestaju da se rugaju građanima Kolašina.

Za 18. redovnu sjednicu SO Kolašin predsjednik opštine Kolašin Milosav Bulatović predložio je i Odluku o budžetu za 2021.godinu, koji je projektovan na 4,7 miliona eura bez saglasnosti Ministarstva finansija na konačno utvrđeni Predlog budžeta.

Naime iz materijala koji je dostavljen odbornicima može se vidjeti da je pribavljeno mišljenje nadležnog Ministarstva na Nacrt pripremljene odluke i to na dan kada je Zaključkom predsjednika utvrđen program javne rasprave o Nacrtu budžeta u iznosu od 4,32 miliona ali ne i na Predlog Budžeta.

Ne mala razlika od skoro 400.000 eura u odnosu na predlog odluke koji se našao pred odbornicima i mišljenje Ministarstva finansija pokazuju da lokalna DPS-SD-GB vlast ne poznaje ni elementarne pravne pojmove.

Tako ne razlikuju nacrt odluke i predlog odluke što je i pravno i politički zaprepašćujuće.

Dakle, predlog Odluke o budžetu se mogao naći pred odbornicima tek onda kada je na isti Ministarstvo dalo saglasnost.

Pošto saglasnosti nema, onda je ovaj Budžet ukoliko ga odbornici većine podrže u potpunosti nezakonit.

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u članu 35 propisano je da prije usvajanja predloga odluke o budžetu opštine, nadležni organ opštine pribavlja mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog gotovinskog suficita, odnosno deficita.

Nadalje isti Zakon u članu 32 propisuje da nadležni organ opštine priprema nacrt odluke o budžetu opštine i dostavlja ga na uvid Ministarstvu finansija do 1. novembra.

Navedenu Odluku je neophodno hitno povući sa dnevnog reda obzirom da nijesu stvorene zakonske pretpostavke da bi se o istoj raspravljalo u lokanom parlamentu sve drugo bi dok se ne dobije saglasnost Ministarstva finansija predstavljalo pravno nasilje i lakrdiju.

Avatar

Admin

Pročitajte još