Javna rasprava o postavljanu pomoćnih objekata

 Javna rasprava o postavljanu pomoćnih objekata

Foto: Vedran Vujisić

Povodom Nacrta o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, Opština Kolašin je stavila na Javnu raspravu nacrt te odluke. Javna rasprava će trajati do 27.11.2020. godine a centralna javna rasprava je zakazana za 20.11.2020 sa početkom u 11 časova u Sali centra za kulturu, uz obavezno poštovanje mjera naloženih od strane NKT-a, navodi se u pozivu.

U izmjenama i dopunama Odluke novina je se da na dijelu teritorije Opštine Kolašin, na kojoj nije izgrađena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura mogu se graditi pomoćni objekti tipa 2 i to: septičke bio-jame, bunari, cistjerne za vodu, rezervoari i cistjerne. Pomoćni objekti tipa 2: šahtovi, kotlarnice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi i foto-naponski paneli mogu se graditi na cijeloj teritoriji Opštine Kolašin.

Razlozi za donošenje ove odluke, kako se navodi u obrazloženju su usklađivanje sa Zakonom o energetici koji omogućava da krajnji kupac proizvodi energiju za sopstvene potrebe, između ostalog, iz obnovljivih izvora energije.

„Da bi krajnji kupac mogao ostvariti to svoje zakonom utvrđeno pravo, potrebno je stvoriti preduslove za izgradnju odnosno postavljanje objekata za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Članom 119 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata kao pomoćni objekti utvrđeni su foto-naponski paneli za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, snage do 10kW, na krovu osnovnog odnosno drugog pomoćnog objekta“, piše u obrazloženju.

Po pitanju izgradnje bio-septičkih jama, bunara, cistjerna za vodu, rezervoara i bistjerna u obrazloženju se navodi da je ta izmjena predložena sa ciljem da se precizira korelacija između postojanja vodovodne i kanalizacione infrastrukture i omogućavanja postavljanja pomoćnih objekata za potrebe snabdevanja vodom za piće odnosno odvođenja komunalnih otpadnih voda.

„Ove izmjene i dopune imaju za cilj da se omogući postavljanje ostalih vrsta pomoćnih objekata tipa 2, bez obzira da li je na tom području izgrađena vodovodna i kanalizaciona infrastruktura, jer ova vrsta pomoćnih objekata ni na koji način niti je uslovljena, niti povezana sa pomenutom infrastrukturom“, piše u obrazloženju.

Iz Lokalne uprave pozvali su građane da u narednom periodu prate pozive za javne rasprave i da aktivnije uzmu učešće u njima, navodeći da se planska dokumenta tiču svih građana Kolašina te da jedino zajedničkim radom i uključivanjem šire javnosti može se doći do kvalitetnih konačnih rezultata.

Takođe, iz lokalne uprave su pozvali građane da primjedbe, predloge i sugestije do isteka roka za javnu raspravu dostave u pisanoj formi Sekretarijatu za planiranje prostora putem opštinske pisarnice ili na e-mail adresu kolasin.urbanizam@gmail.com

Tekst Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju privremenih objekata.

Avatar

Admin

Pročitajte još