Kolašin bez Narodne kuhinje – oformiti tim za procjenu stvarnog stanja

 Kolašin bez Narodne kuhinje – oformiti tim za procjenu stvarnog stanja

Foto: Vedran Vujisić

Narodne kuhinje postaju sve zastupljenije širom Crne Gore, a pogotovo u ovom trenutku pandemije korona virusa kada je veliki broj ljudi ostao bez posla, sve je više njih kojima je potrebna pomoć u vidu osnovnih potreba, a to su tri obroka dnevno.

Kolašin nema narodnu kuhinju, a i zbog svoje specifičnosti, odnosno ponosa koji svaki građanin nosi, pitanje je i ukoliko bi se takva usluga uspostavila, koliko njih bi koristilo te usluge.

U lokalnoj upravi Kolašina, prepoznaju sve veću potrebu za pomoć najugroženijim sugrađanima i ističu da je obaveza svake vlasti da posebnu pažnju posveti građanima u stanju socijalne potrebe.

Kako kažu, oni su shodno tome uspostavili jednu aktivnu politiku prema „nevoljnicima, socijalnim slučajevima, ranjivim grupama, prema svim našim sugrađanima koji zbog svoga statusu trebaju i zaslužuju pomoć”.

„Sigurno da je organizacija Narodne kuhinje jedan izuzetno značajan segment odnosa prema licima u stanju socijalnih potreba. To podrazumijeva određene kriterijume, potrebna interesovanja kao i kvalitetnu organizaciju funkcionisanja Narodne kuhinje“, saopšteno je iz lokalne uprave za Portal Kolašin.

Za nas je u tom dijelu, ističe predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović, izuzetno značajan projekat Dnevnog boravka za stare koji smo započeli u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja.

„Na poslednjoj sjednici Skupštine opštine, donesena je Odluka o davanju na korišćenje prizemlja, odnosno suterena, objekta Doma penzionera Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Obaveza Ministarstva je da uredi pomenuti prostor i da ga primjeri standardima Dnevnog boravka za stare. U tom prostoru će stara lica i lica sa hendikepom moći da dnevno borave uz adekvatne sadržaje ali i obezbijeđeni ručak, odnosno jedan topli obrok. To može da bude dobar parametar stvarnih potreba za Narodnom kuhinjom“, kazao je Bulatović.

Zgrada Doma penzionera, Foto: Vedran Vujisić

Prema njegovim riječima, svim aktivnostima koje organizuje lokalna uprava, pokušavaju da umanje probleme koje imaju lica u stanju socijalnih potreba i u tome, ističe Bulatović, imaju dobru saradnju sa Centrom za socijalni rad i Opštinskom organizacijom Crvenog krsta.

„Generalno smatramo da je socijalnoj politici, pored stalnih servisa ugroženima neophodan i aktivan odnos u smislu intenzivirane politike zapošljavanja. Svako novo otvoreno radno mjesto je put da se socijale bude manje. Vjerujemo da su investicije koje se realizuju u Kolašinu, posebno one u turizmu, značajna šansa da se novim zapošljavanjem smanji socijalna ugroženost u našoj opštini“, zaključio je Bulatović.

Predsjednik kolašinskog Crvenog krsta Milan Marković, po pitanju narodne kuhinje, smatra da je potrebno malo podrobnije sagledati tu temu.

„Sigurno da ima osoba kojima bi te usluge bile potrebne i kojima su od velike koristi, ali ne znam da li je taj broj dovoljan da bi opravdao njeno osnivanje. Ipak je Kolašin dosta mala, a i veoma specifična sredina“, kazao je on dodajući da možda postoji neki model.

„Smatramo da je potrebno formirati neku stručnu grupu koja bi utvrdila potencijalni broj korisnika, pa nakon toga naći šta je pravo rješenje. Ali sigurno da ima osoba koje nemaju dovoljno sredstava i mogućnosti da sebi priušte obrok prosječnog čovjeka“, ističe Marković koji je inače sa timom svojih volontera prisutan na terenu i dobro je upoznat sa činjeničnim stanjem dodajući da tek nakon precizne procjene treba donijeti pravu odluku.

„Svakako, već sad smatramo, da se treba napraviti neki model za one koji budu najteži slučajevi u toj grupi koju tangira narodna kuhinja. Mi kao organizacija smo spremni da damo puni doprinos kako kroz volonterski rad, tako i u drugom smislu u skladu sa našim mogućnostima“, poručio je Marković u razgovoru za naš portal.

Paketi pomoći za ugroženo stanovništo, Foto: CK Kolašin

Iz kancelarije Centra za socijalni rad nije odgovoreno na naša pitanja u vezi sa njihovim saznanjima koliki je broj ljudi i porodica na teritoriji naše opštine Kolašin kojima bi usluge Narodne kuhinje u mnogome olakšale već težak život.

Ipak iz evidencije o jednokratnim socijalnim pomoćima isplaćenim iz Budžeta opštine, da se zaključiti da je sve više onih kojima je pomoć potrebna. U periodu od 01.01 do 30.09. tekuće godine isplaćeno je 14.630€ po osnovu jednokratnih socijalnih pomoći, od ukupno planiranih 15.000€. Međutim kako je i ranije saopšteno iz lokalne uprave u stalnoj budžetskoj rezervi se nalazi 40.000€, i ukoliko je potrebno za socijalne pomoći može se koristiti i dio tih sredstava.

Sekretar za finansije opštine Kolašin Dragan Bulatović, je na prošlogodišnjoj javnoj raspravi o Budžetu, izjavio da novac za jednokratne socijalne pomoći „biće trošen transparentno, u skladu sa zakonom. Opravdanost svakog zahtjeva biće provjerena kod sekretarijata za opštu upravu, nakon čega će se rješenjem dodjeljivati jednokratna socijalna pomoć“, te napomenuo da shodno zakonu jedna osoba može godišnje dobiti svega 270€ po tom osnovu.

Avatar

Admin

Pročitajte još