Kolašinska deponija- problem grada koji treba hitno riješiti (FOTO)

 Kolašinska deponija- problem grada koji treba hitno riješiti (FOTO)

Foto: Portal Kolašin

Problem gradske deponije u Bakovićima, odnosno privremenog mjesta za odlaganje otpada, datira unazad već tri decenije, ako ne i više, a u istoj problematici je i rijeka Tara koja je direktno ugrožena jer veći dio otpada na toj deponiji upravo ide u korito rijeke Tare jer se nalazi na samoj obali.

Najave oko „modernizacije”, sanacije, izmeštanja lokacije su najavljivane iz godine u godinu a od tog posla do danas nije se ništa dogodilo. Deponija u Bakovićima i dalje je na istom mjestu, iz godine u godinu su isti problemi, „paljenja” deponije, apeli mještana iz neposredne blizine kao i zaposlenih na obližnjoj pumpi.

Zbog permanentnog problema sa deponijom, Portal Kolašin je razgovarao sa Komunalnim preuzećem koje održava deponiju, i kako su istakli, oni su takođe svjesni problema koji stvara deponija uprkos tome što je smještena van grada.

„Lokacija Bakovića je inače raznovrsna po svom korišćenju. Još u poslednjim decenijama prošlog vijeka na tom području su počeli da se gradne industrijski i privredni objekti. Nakon što je Drijenak, kao industrijska zona, „popunjen“ sa drvoprerađivačkim kapacitetima, metalo-prerađivački kapaciteti kao i ostale preduzetničke djelatnosti su se locirale na Bakoviću“, podsjećaju iz Komunalnog preduzeća dodajući da tako je i danas gdje je u Bakoviću pored industrijske zone sa različitim prerađivačkim i privrednim sadržajima, locirana i Biznis zona a tu je i Lukoil benzinska pumpa.

„U pozadini svih tih objekata, nalazi se deponija za odlaganje otpada. Izuzetno je zahtjevno održavanje deponije. Gotovo iz mjeseca u mjesec, zbog razvoja grada kao i brojnih investicija koje se realizuju, povećava se količina otpada koja se istovara na deponiji. Često dolazi i do zapaljivanja materijala a vatru moraju gasiti zaposleni u Komunalnom preduzeću i pripadnici Službe zaštite i spasavanja. Takođe se i građevinskim mašinama zatrpava zapaljeni materijala. Naravno, čuvanjem i potrebnom pažnjom prilikom istovara materijala, nastoji se da do zapaljivanja ne dolazi“, ističu iz komunalnog.

Deponija u Bakoviću, iako decenijama ima svrhu odlaganja otpada, privremenog karaktera, podsjećaju iz komunalnog preduzeća, zapravo se radi i privremenom odlagalištu otpada koje se mora adekvatno organizovati i zaštiti.

„Planiramo da u Bakoviću izgradimo reciklažno dvorište dok bi se transfer stanica gradila u Mojkovcu čije bi korišćenje bilo omogućeno i Komunalnom preduzeću iz Kolašina. Problem odlaganja otpada je jedan od stalno prisutnih problema lokalnih zajednica“, kazali su u tom kolašinskom preduzeću.

U kolašinskoj lokalnoj upravi i u Komunalnom preduzeću smatraju da se odlaganje otpada treba rješavati međuopštinskom saradnjom,odnosno organizacijom regionalnih i međugradskih deponija. Takav stav imaju i međunarodne institucije koje se bave ovom problematikom a projekti odlaganja otpada, odnosno organizovanja deponija, su često i finansirani kroz podršku evropskih fondova.

„Problem odlaganja otpada na području kolašinske opštine ide u dva pravca. Profesionalno održavanje i organizovanje privremene deponije odnosno odlagališta otpada od strane Komunalnog preduzeća i projektna priprema da problem deponije trajno riješi kroz među-opštinsku i regionalnu saradnju uz partnerstvo sa evropskim fondovima“, zaključili su u kolašinskom komunalnom preduzeću povodom rješavanja problema gradske deponije napominjući da je organizacija deponije, odnosno odlaganje otpada jedna od ključnih obaveza komunalnog uređenja grada.

Veliki planovi iz 2017. godine još uvijek samo na papiru

Podsjećanja radi, u maju 2017. godine donesena je odluka kojoj je definisano da će se privremena deponija u Bakovićima koristiti do 2020. godine uz modernizaciju i adaptaciju prema međunarodnim standardima. To je pisalo u pomenutoj odluci dodajući da privremena lokacija za odlaganje otpada u Bakovićima kod Kolašina, već duži niz godina stvara probleme mještanima iz okoline, pogotovo u ljetnjim mjesecima kada se deponija zapali.

Nadalje u tom zvaničnom dokumentu je navedeno i da su mještani više puta apelovali i na nadležne, preko medija, da se takvo stanje sanira, odnosno tražili novu lokaciju, da se deponija izmjesti.

Međutim, već tada je bilo jasno sudeći po priloženom dokumentu, da lokacija ostaje ista, ali da će nove mjere biti preduzete.

Shodno odluci, kako bi se implementirao program skladištenja otpada opština, je 2017. godine izračunala da će morati da izdvoji kroz razne izvore do 230.000 eura.

Takođe, priloženi plan odlaganja otpada do 2020. godine dobio je i saglasnost Ministarstva održivog razvoja i turizma i Mišljenje JP Nacionalni parkovi Crne Gore, jer se dio Nacionalnog parka Biogradska gora nalazi na teritoriji opštine Kolašin. Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj dao je Saglasnost .

Shodno priloženim dokumentima, u planu je da se na postojećoj lokaciji izgradi centar za reciklažu i pretovarna stanica. Takođe, opština planira da podigne nivo savjesti građana o odlaganju otpada a istovremeno da edukuje zaposlene i da prati implementaciju programa odlaganja otpada.

„Komunalni otpad će se organizovano sakupljati na teritoriji gotovo cijele opštine. Generalno, komunalni otpad se sastoji od sljedećih glavnih frakcija: organski otpad (ostaci hrane, otpad iz dvorišta, trava, lišće, odsječene grane, drveće); papir i karton (novine, knjige, časopisi, komercijalna štampa, kancelarijski papir, papir za pakovanje, papir za čišćenje, valoviti papir); plastika (ambalažni materijal, kutije, boce, plastične kese, folije i drugi proizvodi od plastike); PET ambalaža, staklo (boce, tegle, ambalaža za pića, ravno staklo); metal (limene kante, limenke, aluminijum, gvožđe i drugi metali); tekstil i koža; ostalo (prljavština, pepeo, ulično smeće, prašina, neidentifikovani materijali). Razdvajanje korisnog komunalnog otpada započeće na nivou proizvođača odnosno domaćinstava. U tu svrhu će biti korištene vrste posebnih kontejnera. Ove vrste kontejnera će biti postavljene na sabirnim tačkama – zelenim ostrvima. Ovo se rješenje zasniva na aktuelnom stanju, u njemu će sistem pojedinačnih posuda po domaćinstvima biti dopunjen kontejnerima za separatno odlaganje pojedinih vrsta otpada“, navodi se između ostalog u planu odlaganja komunalnog otpada, koji će doprinjeti otvaranju zelenih ostrva, reciklažnog dvorišta i transferne stanice.

Osvrt na neke zvanične izjave povodom deponije od prije 7 godina

„Deponija u Kolašinu spada u red ne uređenih deponija pa kao takva ne može da odgovori ni potrebama Kolašina već pravi probleme građanima okolnih naselja, prije svega naselju Radigojno a takođe ugrožava i vodotoke rijeke Tare i Plašnice“, kazao je Aleksandar Dožić, ispred DF-a Kolašin još davne 2013. godine, koji je inače od 2014. do 2018. godine bio i predsjednik SO Kolašin.

Predsjednik opštine Kolašin u periodu od 2010. do 2014. godine Darko Brajušković je najavio 2013. godine da je u okviru DUP industriske zone, tretiran i prostor gdje se nalazi sadašnja deponija i taj prostor će uskoro biti rekultivisan.

„Dok se ne napravi rješenje deponija za nekoliko opština, naša deponija će biti na jednom drugom lokalitetu, siguran sam mnogo pogodnijem nego što je ovaj, koji će biti dalje od magistrale i od rijeke. Već tokom ove kalendarske godine otpad će se odlagati na tom novom lokalitetu. Nadam se da ćete napisati činjenicu da i tim rješenjem se trudimo da priđemo rekultivaciji postojeće deponije, koja bi trebalo kroz nasipanje zemlje i ostale načine veoma brzo da bude zazelenjena“, kazao je bivši predsjednik davne 2013. godine

Tada su iz NVO Greenhome pozdravili najavu tadašnjeg predsjednika…

„Nadamo se da je obećana izgradnja deponije za potrebe Kolašina izvjesna, te da će biti urađena po svim ekološkim standardima. Ali isto tako ne treba zanemariti činjenicu da su svi nadležni organi tokom protekle godine propustili mogućnost finansiranja iz dostupnih i za tu svrhu namijenjenih sredstava EU fondova u visini od nekoliko desetina miliona eura, što bi svakako doprinelo rješavanju problema u oblasti upravljanja otpadom“, poručili su tada iz te NVO.

Podsjećanje na ljeto 2015. godine kada je deponije gorela sedam dana

„Opet je bio neizdrživ dim, ljudi koji su svraćali na pumpu bukvalno su bježali glavom bez obzira, a to su uglavnom bili strani turisti koji su se sablažnjivali na pojavu. Magistralnim putem od pumpe do Sjerogošta nije se video prst pred okom od dimne zavjese.“ – kazali su radnici sa Luk-oil pumpe dodajući da ne samo što se širi smrad i dim sa deponije već predstavlja i opasnost po saobraćaj. Takođe kako su kazali, vatrogasci su do sada nasuli preko 40 cisterni vode i nijesu uspjeli da ugase požar.

arhiva, Foto: Portal Kolašin

„Ovo zaista postaje neizdrživo, pisali smo peticije, istupali u javnosti šta sve nijesmo radili ali bez uspjeha, neko i dalje pali deponiju, a skupštinska odluka se još uvijek nije sprovela u djelo. Ovim putem apelujemo na Upravu za inspekcijske poslove-ekološku inspekciju da izađe ne lice mjesta i utvrdi činjenično stanje, deponija nema stražara, nema mjernu stanicu, može da uđe ko hoće i zapali“, kazali su mještani dodajući da je takva situacija bruka za ekološku državu Crnu Goru, a još veća bruka za Kolašin koji se smatra „vazdušnom banjom“ dodajući da bi turisti trebali da svrate u naselja u okolini deponije pa da dožive nevjerovatno iskustvo „vazdušnog otrova“.

Da je dim opasan po ljude i životnu sredinu, kako tvrde miješani, koji su već skoro sedam dana u dimu potvrdili su i iz NVO „Grin home“. Kako je saopšteno radi se o neuređenim deponijama na kojima se odlažu sve vrste otpada, pa čak i onaj otpad koji ulazi u kategoriju opasnog otpada, što predstavlja jako ozbiljan problem koji se mora riješavati u što skorijem roku.

2015. kada je gorela deponija, arhiva, Foto: Portal Kolašin

„Opasnost u procesu sagorijevanja otpada na ovakvim deponijama dolazi od sagorijevanja različitih materija, kao što su različite vrste plastike, stiropora, PVC, gume, elektronski otpad i ostali materijali koji ispuštaju opasne materije kada sagorijevaju. U ovom procesu stvara se toksični dim koji ima mnogo sitnih čestica koja ulaskom u sistem organa za disanje mogu izazvati astmu, razne bolesti sistema za disanje i cirkulaciju, čak i kancer. Ovakav dim sadrži povećane koncentracije dioksina, ali i stotine drugih rizičnih materija koje imaju negativne uticaje na zdravlje ljudi. Ove materije raznošene vjetrom mogu lako ući u lanac ishrane i nastaviti svoja negativna dejstva na ljude, životinje i biljke koje mogu doći u kontakt sa ovakvim materijama.“ – saopšteno je 2015. godine iz NVO „Grin home“ dodajući da sama činjenica što se radi o deponijama koja se nalaze u blizini naselja govori o ozbiljnosti tog problema.

Avatar

Admin

Pročitajte još