Kolašinske „lagune“ nijesu turistička atrakcija grada već ekološki problem grada na Tari

 Kolašinske „lagune“ nijesu turistička atrakcija grada već ekološki problem grada na Tari

Foto: Portal Kolašin

Problem sa otvorenim kanalizacionim kolektorima u Kolašinu na Brezi, a kako ih od „milošte“ mještani nazivaju „lagune“ je permanentni problem grada na Tari, koji do sada ni jedna struktura na vlasti nije uspjela da riješ, jer nijesu imali para. Više od dvije decenije kolektori, odnosno, lagune, koje su pozicionirane veoma blizu rijeke Tare, prave močvaru koja odiše neprijatnim mirisima, sakuplja veliki broj insekata i drugih gmizavaca te zagorčava život mještanima Breze, pogotovo u ljetnim mjesecima. Do sada niko nije sporio da su lagune, problem ali svi su iz godine u godinu, govorili da se nema para nadajući se „boljim“ vremenima.

Vlast Kolašina je obećavala da će početi da radi na rješavanju tog problema, nadajući se da će dobiti podršku kako Vlade Crne Gore tako i međunarodnih kreditora kako bi se izgradio kolektor po Evropskim standardima a „lagune“ konačno se „zatvorile“.

Laguna na Brezi, Foto: Portal Kolašin

Opština Kolašin je projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje voda, saopšteno je iz opštine početkom prošle godine, stavila u svoj prioritet dok po pitanju finansiranja tog projekta planiraju se sredstva iz više izvora.

„Na inicijativu naše lokalne uprave, prihvaćeno je da izradu Projektne dokumentacije finansira Uprava za javne radove (nekadašnja Direkcija javnih radova).To je i dio ovogodišnjeg plana kada su u pitanju aktivnosti Uprave za javne radove na području naše opštine. Kada završimo projektnu dokumentaciju, raspisaćemo tender za izvođenje radova i tražiti najboljeg ponuđača“, kazao je predsjednik opštine Milosav Bulatović u martu 2019. godine dodajući da u ovom trenutku je teško reći koliko će taj projekat da koša, ali neke indicije govore da će biti oko 1.5 miliona eura.

Prema riječima Bulatovića, to je projekat koji može da se kandiduje kod međunarodnih kreditora a zbog svoje važnosti , vjeruje on, imaće i prednost jer doprinosi očuvanju životne sredine. Bulatović takođe napominje da za izgradnju kolektora zainteresovana je i Vlada Crne Gore koja će takođe, kaže on, dati podršku i biti garant u tim dogovorima sa međunarodnim partnerima.

Laguna- otvoreni kolektor na Brez – Foto: Portal Kolašin

„Nakon što se izradi projektna dokumentacija, raspiše tender i uvede izvođač radova u posao, mi ćemo insistirati da radovi budu kvalitetni ali i da se poštuje dogovorena dinamika. Lokacija je već predviđena između mjesta Drijenka i Bakovića, na mjestu zvanom „Debeli Lug“, odnosno mjestu gdje se Plašnica uliva u Taru dok će sadašnje „lagune“ na Brezi biti priključene na kolektor Postrojenja za prečišćavanje voda“, kazao je on dodajući da izgradnjom postrojenja podiže se kvalitet komunalne infrastrukture u gradu i doprinosi se očuvanju životne sredine koja je, napominje on, preduslov turističko -ekonomskog imidža Kolašina kao „ grada voda“ i „vazdušne banje“.

Šta će biti sa „ lagunama“ na Brezi, koje se nalaze na nekih dvadesetak metara od rijeke Tare i popularnog kupališta za Kolašince poznatog kao „Val“, je pitanje za koje mnogi žele da čuju odgovor.

Nije mjesto za kupanje! Otvoreni kolektor „Laguna“ na Brezi – Foto: Portal Kolašin

„Lagune će biti priključene na kolektor dok se ne „iscrpi“ sve iz njih. Nakon toga će se zbog značaja i perspektiva kompletnog prostora prigradskog naselja Breza, prostor „vratiti“ uobičajenom livadskom izgledu“, objasnio je Bulatović.

Konkretni korak ka rješavanju problema „laguna“

Došlo je do pomaka u najavama rješavanja tog problema, pa su već u oktobru mjesecu prošle godine Predstavnici Evropske komisije, Evropske investicione banke i PROKON-a (Nacionalne jedinice za implementaciju projekata u oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture) obišli lokacije sa rukovodstvom opštine na kojima je planirana izgradnja postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda i kanalizacione mreže u Kolašinu.

Sastanak (Oktobar 2019), Foto: Portal Kolašin

Tada je saopšteno da realizacija tih značajnih projekata tek predstoji, dok shodno dokumentaciji koja je prezentovana investicija će koštati oko pet miliona eura.

Taj sastanak sa predstavnicima kolašinske lokalne uprave i obilazak lokacija, kako je kazala direktorka PROKON-a Sanja Mugoša, organizovan je u okviru redovne misije Evropske investicione banke.

“Razmatrana su sva otvorena pitanja i preduslovi za raspisivanje tendera i izgradnju postrojenja, koje je neophodno za Kolašin kao turistički centar. Na zahtjev Evropske komisije i zahtjev Evropske investicione banke urađena je revizija studije izvodljivosti, Na osnovu revizije, koju su konsultanti predstavili. Treba izabrati rješenje koje će biti najprihvatljivije sa aspekta lokacije, izvodljivosti, održavanja i finansiranja, lokacije i troškova investicije.”- rekla je Mugoša nakon sastanka održanog u oktobru prošle godine.

Obilazak lokacije, oktobar 2019; Foto: Portal Kolašin

Još se ne zna trenutan status najavljenog projekta

Pitanja oko pomaka u realizaciji pomenutog projekta čija se vrijednost sa prvobitnih 5 miliona eura prema nekim najavama iz lokalne uprave uvećala na 7 miliona eura, su još uvijek otvorena a odgovore javnost Kolašina čeka. Najavljeno je da će Portal Kolašin dobiti odgovre u narednim danima.

Priča duga skoro deceniju

Podsjećanja radi prije osam godina, lokalna uprava je inicirala izradu studije procjena uticaja na životnu sredinu postrojenja i kolektora za pročišćavanje otpadnih voda, čija je izgradnja planirana na Bakovićima.

Tada su rekli da će izgradnja kolektora zavisti od „prioriteta Vlade prema kojima se ulaže u komunalnu infrastrukturu“. Studijom izvodljivosti za kanalizacioni kolektor, koju je prije šest-sedam godina, radila engleska firma „VIG internacional“ prikazana su tri modela sistema za prečišćavanje voda. Opština je tada bio najprihvatljiviji onaj koji je podrazumijevao „kompromis sredstava i pokrivanja oblasti“, pa su najavljivali i da će ga uvrstiti u zvaničnu urbanističku dokumentaciju.

Trasa koja ide ka toj lokaciji gdje su lagune trebalo bi da predvidi ukopavanje tog kanalizacionog toka, odnosno, glavnog kolektora sakupljača, ispod korita Tare i da odvede do koja se nalazi na sastavnici te i rijeke Plašnice. Istovremeno, planskim dokumentima je predviđeno da na mjestu sadašnjeg privremenog skladišta na Brezi budu izgrađeni sportsko rekreativni sadržaji.

Treba podsjetiti da građani Kolašina najave oko rješavanja problema laguna, „slušaju“ još od 2013. godine. Tada je saopšteno da je laguna privremeno odlagalište otpadnih voda te da je u toku procedura koja je inicirana izradom lokalne studije lokacije „Bakovići“ i za koju su odredili proceduru i doneli odluku da se uradi plan za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Studijom izvodljivosti, objasnili su prije skoro sedam godina, su bila prikazana tri modela koja je izradila Engleska firma „VIG internacional“. Najverovatnije će se ići sa srednjim modelom, rečeno je tom prilikom, koji je i najprihvatljiviji u kompromisu sredstava i pokrivanja oblasti. Ideja kolektora je objašnjena da trasa koja ide ka toj lokaciji gde je „laguna“ trebalo bi da predvidi ukopavanje tog kanalizacionog toka, odnosno glavnog kolektora-sakupljača, ispod korita reke Tare i da je odvede do lokacije koja je predviđena za to i koja će biti predviđena i planskim dokumentima na sastavnici blizu reke Tare i Plašnice, ta da će se taj prostor kasnije rekultivisati za sportsko-rekreativni sadržaj.

Nakon 2013. godine, nije se mnogo pričalo o idejnim projektima sve do 2019. godine. Ali i u periodu od osam godina jesu komentarisali, tu i tamo iz lokalne uprave, uglavnom govoreći da naročito brine stanje otvorenih kanalizacionih kolektora na Brezi, takozvanih “laguna”. Čak su ondašnji čelnici iz redova SNP-a kazali da smrad tokom toplih dana čini život mještanima tamo nepodnošljivim, te da je užasna činjenica da se u dvije rijeke izlijeva toliko otpadnih voda. Oni su prepoznali problem, ali kazali da novca nemaju i izrazili nadu da će možda u nekom narednom periodu da se obezbijedi podrška iz Evropskih fondova.

Bilo kako bilo, mještanima Breze a i ostalim Kolašincima ostaje da se nadaju da će privremeni kolektor, odnosno „laguna“ u nekoj skorijoj budućnosti postati lepa zelena livada ili neki sportski teren. Sve dok se ne izgradi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, i „sve iz „laguna“ ne iscrpi, one će biti smetnja za normalan život onih čije se kuće nalaze u neposrednoj blizini a o negativnom uticaju na rijeku Taru, vrijeme će pokazati.

Laguna na Brezi, Foto: Portal Kolašin
Avatar

Admin

Pročitajte još