Mandatar pojasnio: Rad i turizam kod Milatovića, pomorstvo kod Bojanića

 Mandatar pojasnio: Rad i turizam kod Milatovića, pomorstvo kod Bojanića

Foto: RTCG

Mandatar Zdravko Krivokapić dostavio je parlamentu program rada nove vlade, u kojem objašnjava rekonstrukciju resora, prenosi portal FOS Media.

Prema predlogu mandatara, Ministarstvo ekonomije promijeniće ime u Ministarstvo ekonomskog razvoja (koje treba da vodi Jakov Milatović), čime nova vlada želi da stavi akcenat na razvojne politike, piše Dan. 

U tom smislu, kako navodi, dio sadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja koji se odnosi na rad i tržište rada uključiće se u Ministarstvo za ekonomski razvoj, sa namjerom da se tržište rada i aktivna politika zapošljavanja stave u funkciju ekonomskog razvoja.

„Takođe, u sastav Ministarstva za ekonomski razvoj ući će i direktorat sadašnjeg Ministarstva nauke koji se odnosi na inovacije i tehnološki razvoj, čime se i ovaj dio angažuje u svrhu adekvatnog ekonomskog razvoja. Istovremeno, Ministarstvo za ekonomski razvoj uključivaće i dio koji se tiče unapređenja poslovnog ambijenta (i unapređenja konkurentnosti privrede) iz sadašnjeg Ministarstva finansija. Na kraju, dio sadašnjeg Ministarstva održivog razvoja i turizma koji se odnosi na turizam takođe će preći onamo gdje prirodno i pripada, a to je Ministarstvo za ekonomski razvoj, ali u jednom optimalnom obliku, za razliku od sadašnja četiri direktorata”, pojašnjeno je u programu rada.

Prema tom dokumentu, novoformirano Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta zapravo je puni nasljednik sadašnjeg Ministarstva prosvjete.

“Član 77 Ustava Crne Gore takođe posmatra ove četiri oblasti kao jednu cjelinu”, piše u dokumentu dostavljenom poslanicima.

Kako je pojašnjeno u programu rada, novoformirano Ministarstvo kapitalnih investicija (vodiće ga Mladen Bojanić) činiće dosadašnje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i dio dosadašnjeg Ministarstva ekonomije koji se odnosi na energetiku i energetsku efikasnost, rudarstvo i geološka istraživanja.

“Na ovaj način centralizuje se dio koji se odnosi na najvažnije razvojne, to jest kapitalne projekte u zemlji”, navodi se u tekstu programa rada nove vlade koji je Krivokapić dostavio parlamentu.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još