Martinović: Riještit problem krnjeg Ustavnog suda

 Martinović: Riještit problem krnjeg Ustavnog suda

Ustavom se propisuje da Ustavni sud ima sedam sudija. Svaka drugačija situacija u pogledu broja sudija, a sada je nažalost imamo, u neskladu je sa onim što piše u Ustavu. Ovakva situacija mora biti snažan podstrek svima u Crnoj Gori kojima je na srcu institucionalna uređenost da se postojeće stanje u Ustavnom sudu što prije prevaziđe., piše Dan.

Kao što je poznato, za svaku odluku Ustavnog suda je potrebno da glasa najmanje četvoro sudija. Sada imamo situaciju da će zaparvo Ustavni sud imati 5 sudija i sa tim sastavom može da radi, da donosi odluke, ali je potreban mnogo veći stepen usaglašenosti među sudijama nego ranije, što može da bude i pozitivno kada je u pitanju kvalitet odluka. Međutim, problem je možda veća opterećenost predmetima, ali tu su već ustavna ogranicenja i potreba dogovora vlasti i opozicije.

Svakako da je rad Ustavnog suda i odlučivanje sa brojem sudija manjim od onog predviđenog Ustavom ozbiljan problem i dovođenje u pitanje legitimnosti njihovih odluka. Ipak, legalnost takvih odluka, pod uslovom da za njih glasa većina od ukupnog broja sudija koje utvrđuje Ustav, vjerujem da postoji. Međutim, rad na ivici kvoruma po prirodi stvari povećava mogućnost da dođe do blokade, odnosno nemogućnosti donošenja odluka Ustavnog suda, što je društveno jako loše.

Ne brine me brzina stavljanja u proceduru ocjene ustavnosti odluka Skupštine CG povodom postupka koji su pokrenuli poslanici sadašnje opozicije. Ovo iz prostog razloga što su i pitanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine, kao i verifikacija poslaničkog mandata novom poslaniku toliko pravno čisti da ni sadašnji personalni sastav Ustavnog suda ne može naći bilo kakve razloge za poništavanje odluka Skupštine. Protivpravni pokušaj jednog broja članova Državne izborne komisije da promijeni Ustavom utvrđeni broj od 81 poslanika Skupštine i taj broj smanji na 80, ne može biti osnov za poništavanje odluka Skupštine CG čak ni postojećem personalnom sastavu Ustavnog suda koji je sklon da podlegne političkom uticaju DPS-a.

U odgovoru na prethodna pitanja, deklarisao sam se da je, nažalost, većina članova Ustavnog suda pod političkim uticajem DPS-a. Svjedoci smo da je prepoznatljivi uticaj DPS-a na većinu članova Ustavnog suda strahovito srozao ugled ove izuzetno značajne institucije CG u očima i stručne i ukupne javnosti. Takvo stanje nikako nije dobro i mora se hitno mijenjati.

Jedna od ključnih pretpostavki za to je već ispunjena. Nova demokratska vlast će graditi takav društveni ambijent koji isključuje uticaj politike na nezavisnot i samostalnost u odlučivanju Ustavnog suda, kao i svih drugih institucija u Crnoj Gori. Uz prethodno, prestanak mandata jednom broju sudija Ustavnog suda zbog odlaska u penziju, stvara prostor da se za nove sudije Ustavnog suda izaberu kandidati sa nespornim stručnim, profesionalnim i ljudskim integritetom.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još