Medenica: Sudovi uprkos pandemiji postigli odlične rezultate

 Medenica: Sudovi uprkos pandemiji postigli odlične rezultate

Foto: Sa sastanka

Iako je rad crnogorskog sudstva bio u znatnoj mjeri ograničen zbog pandemije izazvane Koronavirusom, na osnovu statističkih podataka je zaključeno da je ostvaren odličan rezultat, jer su svi sudovi riješili 101.7% od priliva predmeta, ocijenila je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na sastanku sa predsjednicima svih sudova, na kojem je razmatran rad sudova u tekućoj godini.

„U pojedinačnom pregledu rada sudova, osnovni sudovi postigli su stopu efikasnosti od 100.3 odsto, viši sudovi 99.4 odsto, Privredni sud 94.2 odsto, Apelacioni sud 98.7 odsto, Upravni sud 128.5 odsto i Vrhovni sud 98 odsto“, kazala je Medenica.

Predsjednica Vrhovnog suda je ponovila da je u daljem radu potrebno jačati prisustvo sudija portparola u medijima, i to posebno u predmetima za koje je javnost zainteresovana.

Razmatrane su i tekuće aktivnosti sudova na planu rješavanja starih predmeta, koji su drastično smanjeni u poređenju sa ranijim periodom, ali je zaključeno i da je neophodna njihova dalja konsolidacija. Predsjednici sudova informisani su i o mjerama koje se realizuju u okviru procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, saopšteno je iz medijske služve Vrhovnog suda nakon sjednice.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još