Nakon više od 6 sati rasprave usvojen Budžet od 4,67 miliona eura za 2021. godinu

 Nakon više od 6 sati rasprave usvojen Budžet od 4,67 miliona eura za 2021. godinu

Foto: Portal Kolašin

Odbornici lokanog parlamenta sinoć su nakon više stane rasprave ,uz pauze, konačno usvojili predlog Odluke o Budžetu za narednu godinu koji iznosi 4,67 miliona eura.

Planirani budžet se raspoređuju na izvorne prihode u iznosu od 3.897.000,00€ i to porezi u iznosu od 1.5 miliona eura, takse u iznosu od 47.000 eura, naknade u iznosu od 864.000 eura, ostali prihodi u iznosu od 161.000 kao i donacije i transferi u iznosu od 1.6 miliona eura.

Izdaci naredne godine iznosi će 3.923.000,00 eura i to za tekuće izdatke ukupno se izdvaja 2,7 miliona eura a za kapitalne 1,2 miliona eura.

U tekuće izdatke spadaju i bruto zarade za zaposlene koje iznose 1.098.050 eura dok je za isplatu ugovora o djelu planiran iznos od 29.880,00.

U obraćanju odbornicima a u vezi Budžeta predsjednik opštine Milosav Bulatović je napomenuo da je tekuća godina bila puna teškoća ali je optimističan i nada se da će iduće godine sve biti prevaziđeno.

„Važna je ovo tačka dnevnog reda u pitanju je budže i želim da kažem da je on važan detalj u našem radu. Kolašin je u poslednje vreme i jedno veliko gradilište realizuju se veliki projekti i vjerujem da to prepoznaju ljudi u našoj sredini i da će mladi ljudi svoju budućnost i planove vezivati za našu sredinu. Mi smo hteli da na osnovu budžeta u mjeri koliko možemo podržavamo ukupan razvoj ,da on bude podrška razvoju infrastrukture. Mi smo velika opština od skoro 9000 km 2 i to su veliki izazovi a cilj nam je da ovim budžetom nastavimo sa podrškom i da podržavamo sve subjekte koji ovde funkcionišu, pa će tako ovaj budžet podržavati i sport i kulturu, žensko preduzetništvo, osetljive i ranjive grupe a naša želja je da naročito podržavamo poljoprivredu i tu smo proširili našu podršku“, kazao je predsjednik Bulatović.

Upravo izdatak po osnovu zarada i ugovora o djelu izazvao je polemiku u lokalnom parlamentu. Tokom rasprave predsjednik SO Kolašin Milan Đukić je morao u više navrata da intervenište i opominje neke odbornike o tome da paze koje riječi koriste, ako i da ne vode polemiku sa mjesta, već da čekaju svoj red za govornicom.

Odbornik Demokrata u SO Kolašin Vladimir Martinović i poslanik te parije u Skupštini Crne Gore je kazao da budžet nije razvojni već potrošački, te se osvrnuo i na ne usvajanja amandmana za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u iznosu od 50.000 eura koji je ta partija predala.

Vlado Martinović, Demokrate Foto: Portal Kolašin

„Ja odgovorno tvrdim da će ova vlast više sredstava potrošiti za zarade nego prošle godine., pa zato nemate za udžbenike i zato nemate novca da rešavate goruće probleme. Ove godine ste za neto zarade planirali 650 000 izvršili ste 380.000 , a isti je plan i za narednu godinu, pa se pitam jel‘ to planirate ponovo da nezakonito zapošljavate. Ovo nije razvojni budžet on je potrošački, partijski i za neke partijske potrebe. To je vrlo jasno jer ako planirate da potrošite 30.000 na ugovore o djelu to je rasipnički. Zamislite samo kada imate ljude na platnom spisku koji evidentiraju ko je zaražen od korone, gdje to ima“, kazao je Martinović .

„Ponavljam da je bilo novca za nabavku udžbenika za sve osnovce. Jer po ovogodišnjem budžetu od opredeljenih 1.5 miliona eura za bruto zarade, u prvih 9 mjeseci izvršeno je manje od 100 odsto, iz toga se jasno može zaključiti da je bilo sredstva da svi kolašinski osnovci dobiju besplatne udžbenike“, istakao je Martinović.

„Imamo nekoliko opština koje su obezbedili besplatne udžbenike za svoje osnovce, ukoliko imate da potrošite 30.000 eura za govore o djelu u 2021. godini a u zadnjih godinu i po dana ste potrošili 150. 000 eura za te ugovore, zatim ukoliko ste mogli da za partijski radio da potrošite toliko sredstava a nama prenosa za građane Kolašina onda danas nemate argumenata da ne prihvatite amandman, da naša djeca ne dobiju besplatne udžbenike. Imate sredstava i odgovorno tvrdim da nije tačna informacija da bi se time ugrozila stabilnost javnih finansija. Ako imate volje ovaj amandman se može usvojiti, osim ako ne planirate iduće godine ponovo da potrošite više sredstva na ugovore o djelu, nova zapošljavanja mimo saglasnosti ili planirate da zapošljavate bez saglasnosti Vlade, onda u tom slučaju sredstva nema! Ukoliko želite da budete društveno odgovorni, evo vam prilika. Malo prištedite za vaše partijske interese i ajmo malo da damo našoj djeci i njihovim roditeljima“, zaključio je Martinović i napomenuo da nema opravdanja ako se odbije amandman i podsjetio lokalnu vlast da su samo za jedan festival u dva dana potrošili 14.700 eura.

Sekretar za finansije dr Dragan Bulatović je objasnio da je povećanje broja zaposlenih neophodno radi stvaranja kadrovskih uslova za efikasno i efektivno obavljanje poslova i radnih zadataka. Zbog navedenog je tokom 2021.godine predviđeno zapošljavanje manjeg broja izvršilaca na važnim pozicijama, poput inspektora i savjetnika.

„Od strane odborničkog kluba Demokrata stalno se spočitava kako budžet nije realan. On jeste realan i to ilustrujem činjenicom da u zadnje dvije godine nije bilo rebalansa budžeta. Dalje kažete da budžet nije razvojni, ovaj budžet je više nego razvojni, kažete da budžet nije transparentan i mimo zakona. Podsjećam vas da je budžet prošao javnu raspravu, uveli smo i novu praksu koja nije dovoljno primenjena u Crnoj Gori a mi je imamo,to je budžet za građane“, kazao je Bulatović ističući da je lokalnoj vlasti cilj da zainteresuju građane i vrate povjerenje.

„Ovo su naše zajedničke pare i zajednička odgovornost i zaista namamo ništa od toga da krijemo već prihvatamo sve ideje koje su na mjestu. Potrebe su uvijek ne ograničene a mogućnosti su skromne. Samo pogledajte kakvi su bili budžeti u prethodnom periodu , koliko mi dajemo objašnjenja. Je li bolji kapitali budžet od 63.000 eura koji je bio 2018 ili ovaj sada od 1,2 miliona eura “, istakao je Bulatović napominjući da sve što je navedeno u budžetu je u skladu sa zakonom.

Po pitanju sistematizacije, kazao je Bulatović da će biti nekih zapošljavanja, ali da nema prioriteta.

„Hoće li sva ta mjesta biti popunjena ja ne znam u ovom trenutku ali ovaj budžet je planiran na taj broj radnih mjesta“, kazao je on dodajući da su budžetom čak uvećana sredstva za NVO sektor za 1.000 eura te da se i te kako budžetom pruža potrebna pažnja za ranjive grupe, za penzionere i rad opštinske Organizacije Crvenog Krsta, kojima su duplirali sredstva.

Ispred DPS-a odbornica te parije Ivana Bulatović je kazala da, lekcije o budžetu, drže oni, koji zapošljavaju partijski.

Ivana Bulatović, DPS Foto: Portal Kolašin

„Danas nam pričaju oni koji bez pardona zapošljavaju svoje vjerne patriotsko crkvene kadrove i to bez ikakve provjere znanja, iskustva i što je za njih najmanje važno provjera da li se protiv istih vodi krivični postupak. Kako mi danas da očekujemo brigu o budžetu zajednice kad Kolašin od strane onih koji žele da najvredniju imovinu ove zemlje i ovog naroda, zajedničko nasleđe prenesu tuđoj crkvi i tuđoj državi“, istakla je ona dodajući da apsolutno ne podržava izrečene ne istine na račun Budžeta za 2021, jer nam je iz informacija, napominje ona, koje smo dobili od Sekretara jasno da je isti projektovan realno i dorastao je finansijskoj stabilnosti.

Bojan Zeković, SDP Foto: Portal Kolašin

„Ovo je suštinska manipulacija brojevima, ako govorimo o sopstvenim prihodima budžet se nije drastično menjao. Vi ste povećali tekuću potrošnju za preko 60 odsto i imate još više novca za kapitalnu potrošnju, jer se promenila Zakonska regulativa tako da imate milion eura više. Umjesto da imamo cijelih milion eura više za kapitalne izdatke vi ste to prepolovili. Nema potrebe za jeftinim manipulacijama jer ništa od novca nije išlo na produktivnu potrošnju, vi ste predlog u odnosu na ono što je bilo u prethodnom periodu uvećali za 60 odsto i to za zarade. Tako da ovo ne može biti nikako razvojni budžet“, kazao je odbornik SDP-a Bojan Zeković dodajući da nije želeo da kaže da se sa tih milion eura pomogne svima u vidu subvencija jer zna da je to nemoguće, već ističe da treba manje da se uzima, i da se vidi šta se može zajednički učiniti, i na šta se zaista troši novac.

Odbornica DPS-a Milica Šćepanović je kazala da niko nije protiv toga da opština pomogne privredi, čak je to i posao lokalne uprave.

„Ja želim da razjasnim da niko nije protiv pomoći samo treba da se uključi javnost i privrednici. Slažem se da izlaganjem kolege Zekovića da treba što manje da se uzme od privrednika kojima je već uzeto dosta epidemiološkim mjerama“, kazala je ona.

Ispred odborničkog kluba Demokratskog fronta, Aleksandar Dožić je predložio da budžet uopšte ne treba da se usvaja već bi jedino realno bilo da se uradi privremeno finansiranje za prva tri mjeseca iduće godine, zbog sveukupne situacije izazvane epidemijom.

Aleksandar Dožić, DF Foto: Portal Kolašin

„ Ja sam gledao ovaj budžet koji je precizan i tačan, vidi se sve ko će da uspe litar goriva a ko će da pojede šniclu, ali predlažem da se ide na privremeno finansiranje od tri mjeseca, jer posle 3 mjeseca biće evidentno sa čime mi raspolažemo i kako možemo da funkcionišemo u lokalnoj upravi. Ovo nije političko izlaganje, ovo je moje mišljenje. Bilo bi dobro da ova tri mjeseca koja su pred nama nam pokažu kako ćemo da se ponašamo u 2021. godini i ako je ovaj budžet urađen veoma pedantno on nije živ, zbog ove situacije“, kazao je Dožić.

Amandman Demokrata da se izdvoji 10.000 eura i time obezbjedi izgradnja igrališta za djecu je prihvaćen što je Martinović pozdravio.

Odbijeni amandmani za izgradnju azila i povećanje transfera vodovodu, u cilju smanjivanja cijene vode

Amandman Demokrata da se preduzeću „Komunalno“ Kolašin umanji transfer za 30.000 eura i usmjeri na izgradnju azila za pse je odbije, kao i predlog da se preduzeću vodovod povećaju davanja iz budžeta za 48.000 eura.

„Ovaj amandman što se tiče vodovoda smo podneli isključivo iz razloga što po novom zakonu ako se iz budžeta opštine ovom preduzeću ne poveća transfer za ovih 48.000 eura cijena vode u Kolašinu, koja ne inače najskuplja u Crnoj Gori, će se dodatno povećati. Ovim amandmanom odlučujete kao većina o cijeni vode u našem gradu“, zaključio je Martinović.

Avatar

Admin

Pročitajte još