Nema poravnanja Opštine Herceg Novi i Vektra Boke

 Nema poravnanja Opštine Herceg Novi i Vektra Boke

Foto: Radio Jadran

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je rješenje sudije hercegnovskog Osnovnog suda Andrije Marojevića kojim je odbio predlog Opštine Herceg Novi i Vektra Boke za zaključenje poravnanja.

Sudija Marojević je po ocjeni Vijeća pravilno zaključio da su parnične stranke dale predlog za zaključenje sudskog poravnjanja koje za posljedicu ima raspolaganje stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom, piše Pobjeda.

Opština Herceg Novi je 5. decembra 2018. godine podnijela tužbu protiv Vektra Boke radi isplate 1,5 miliona eura koji je utvrđen pravosnažnom presudom Privrednog suda 2017. godine.

Tokom postupka stranke su se sporazumjele da sporni odnos razriješe sudskim poravnanjem i usaglasile dug na 467,48 hiljada eura.

Vektra Boka bi, kako je predloženo poravnanjem, taj dug izmirila nepokretnostima, a preostalih šest hiljada eura platila u redovnom postupku namirenja poreskog duga.

Marojević je zabranio takvo poravnanje, jer bi se izmijenio redosljed namirenja potraživanja, a ponuđene tri parcele su već uvrštene u stečajnu masu.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još