Novi poslovnik Skupštine: Hapšenja poslanika samo uz odobrenje plenuma

 Novi poslovnik Skupštine: Hapšenja poslanika samo uz odobrenje plenuma

Foto: FOS Media

Izmjenama i dopunama skupštinskog Poslovnika razgraničeni su zahtjev za odobrenjem da se vodi krivični postupak i zahtjev da se poslaniku odredi pritvor, a uz to precizno su definisani kao odvojene pravne radnje i time je eliminisana mogućnost zloupotreba, saopštio je za Dan poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

On je rekao da je u prethodnom periodu loša regulacija ovog pitanja ostavljala širok prostor za izbijanje političkih problema.

“U radnoj grupi je postignuto opšte saglasje oko regulisanja pitanja imuniteta. Definisana procedura štiti autoritet narodnog predstavništva i eliminiše proizvoljnost, naravno čuvajući legitimne interese institucija pravne države jer niko nije i ne može biti iznad zakona. Bez jasne procedure nema pravne zaštite”, kazao je Koprivica.

Smatra da su nove norme veliki iskorak u pogledu kvaliteta poslovnika.

“To je dio ukupnog procesa izmjena kojim se unapređuje pravni okvir i dio veoma značajnih kvalitativnih promjena. Postignuti su značajni pomaci. Kreira se pravni okvir koji će biti svojevrsni javni kapital, koji će jačati produktivnost i autoritet parlamenta”, kaže Koprivica.

Kako se navodi u izmjena i dopunama, zahtjev za odobrenje da se pokrene krivični postupak ili odredi pritvor protiv poslanika predsjednik Skupštine upućuje Administrativnom odboru.

“Odbor je dužan da svoj izvještaj sa predlogom podnese, po pravilu, na prvoj narednoj sjednici Skupštine”, navedeno je u izmjenama i dopunama.

Član 58 mijenja se i glasi da poslanik, u skladu sa Ustavom, uživa imunitet od dana konstituisanja Skupštine do dana prestanka poslaničkog mandata.

“Zahtjev za odobrenje da se pokrene krivični postupak i zahtjev za odobrenje da se odredi pritvor poslaniku nadležni organ dostavlja predsjedniku Skupštine. Zahtjev iz stava dva ovog člana predsjednik Skupštine upućuje Administrativnom odboru”, piše u dokumentu.

Takođe, dodaju se dva nova člana, gdje se navodi da na sjednici Administrativnog odbora obrazloženje zahtjeva daje podnosilac zahtjeva.

“O održavanju sjednice odbora na kojoj se razmatra pitanje njegovog imuniteta obavještava se i poslanik. Odbor je dužan da svoj izvještaj sa predlogom podnese, po pravilu, naprvoj narednoj sjednici Skupštine. O zahtjevu za odobrenje da se pokrene krivični postupak i zahtjevu za odobrenje da se odredi pritvor poslaniku Skupština odlučuje na osnovu izvještaja iz stava tri ovog člana”, navedeno je u tekstu.

Skupština, po izmjenana poslovnika, obavještava nadležni državni organ o svojoj odluci i, kako se napominje, kada Skupština da odobrenje da se pokrene krivični postupak, odnosno odobrenje da se odredi pritvor poslaniku, protiv poslanika može da se pokrene krivični postupak.

“Odnosno, poslaniku može da se odredi pritvor samo za krivično djelo za koje je dato odobrenje”, piše u tekstu izmjena i dopuna skupštinskog poslovnika.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još