Novi trotoari i pješačke zone u Kolašinu

 Novi trotoari i pješačke zone u Kolašinu

Foto: Vedran Vujisić

Plan održive urbane mobilnosti za Opštinu Kolašin, koji je nedavno bio na javnoj raspravi, dobio je podršku od GIZ-a, Njemačke agencije za međunarodnu saradnju, pište Pobjeda.

Kako je kazao za taj list Sekretar za zaštitu životne sredine Mile Glavičanin, Kolašin kao turistički grad i kao sredina koja ima imidž adrese ugodne za život, mora da odgovori izazovima na polju mobilnosti. Među njima, objašnjava on, je pritisak individualnog motornog saobraćaja, neodgovarajući uslovi za aktivne vidove kretanja, neuravnotežena dostupnost, te sve to negativno utiče na kvalitet života, bezbjednost na ulicama, zdravlje i životnu sredinu.

Autor Plana je Stefan Bulatović a urađen je u okviru projekta „Održiva urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope“.

U nacrtu plana se konstatuje da je u gradu malo površina za pješake. Ima i primjera da i tamo gdje ima trotoara, da im je neophodna „revitalizacija“ jer su dotrajali i napukli. Problem pješacima a posebno licima sa posebnim potrebama, predstavlja činjenica da su trotoari odvojeni od ulice kanalima za odvod atmosferske kanalizacije. Pored pješaka, problem imaju i biciklisti jer u urbanom dijelu grada nema staza.

„Planiraćemo širenje pješačke infrastrukture što podrazumijeva da ćemo popraviti postojeće i izgraditi nove trotoare a neke ulice ili njihove djelove pretvoriti u pješačke zone. Posebna pažnja će biti posvećena pristupnosti osoba sa invaliditetom a vodiće se računa da se prilikom čišćenja snijega, najprije očiste trotoari pa tek onda ulice“, kazao je Glavičanin u razgovoru za Pobjedu.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još