Opština po osnovu naknada za 2020. godinu prihodovala 265.000 eura umjesto pola miliona

 Opština po osnovu naknada za 2020. godinu prihodovala 265.000 eura umjesto pola miliona

Foto: Vedran Vujisić

Shodno budžetu za 2020. godinu po osnovu naknada Opština Kolašin je trebala da prihoduje 563.000€. Međutim po podacima o izvršenju do 30.09.2020. prihodovala je 265.096,40€.

Naknade su podeljene na više klasifikacija i to naknade za korišćenje voda, planirano je 81.500€, a ostvaren je u prvih devet mjeseci prihod od 33.978.47€. Zatim Za izvađeni materijal iz vodotoka predviđen je prihod od svega 500€ ali ni to nije ostvareno. Za naknadu za zaštitu voda od zagađivanja prihod za godinu dana iznosi 1.000€ a ostvareno je nešto malo manje, odnosno 855.96€.

Kada je riječ o Naknadama za korišćenje prirodnih dobara, prihod je planiran na 230.500€ i to za korišćenje šuma prihod od 230.000€ i naknada za korišćenje mineralnih sirovina u iznosu od 500€. Ipak, do kraja septembra po osnovu tih naknada opština je prihodovala svega 68.545,87€ i to samo za korišćenje šuma dok za mineralne sirovine nije ostvarila prihod. Prihod od naknade za puteve je planiran u iznosu od 50.000€, a ostvareno je svega 12.325,90€.

I ako opština Kolašin nije imala prihoda od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, kamen se na području kolašinske opštine eksploatiše, bez koncesije, prema odobrenjima lokalne uprave.

Iz lokalne uprave je saopšteno da su ove godine izdata dva odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina, uz poštovanje odredbe Zakona o rudarstvu.

Kako je navode iz lokalne uprave Kolašina jedno odobrenje se odnosi na eksploataciju na privatnom vlasništvu dok je drugo dato za četiri opštinske parcele.

„Odobrenje izdato firmi DOO „Keker“ odnosi se na eksploataciju mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe sa parcele koja je u njihovom vlasništvu. Shodno članu 23 zakona o rudarstvu koji glasi “Eksploataciju mineralnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za sopstvene potrebe mogu vršiti vlasnici zemljišta bez ugovora o koncesiji na osnovu odobrenja i pod nadzorom nadležnog organa lokalne uprave.“ Kako Opština Kolašin nema adekvatan kadar koji bi vršilo nadzor nad tom eksploatacijom, rješenjem je naloženo DOO „Keker“ da angažuje o svom trošku licenciranu geodetsku firmu koja će utvrditi početno-nulto stanje zemljišta i vršiti nadzor nad sprovođenjem eksploatacije odobrene količine materijala“, navodi se u odgovoru iz lokalne uprave dodajući da je imenovano preduzeće obavezno da po završetku radova dostavi izvještaj o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem eksploatacije zajedno sa izvještajem o završetku radova.

„Odobrenje za eksploataciju na opštinskim parcelama, takođe je dato istom preduzeću uz uslov da odobrenu količinu materijala koristiti za održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata. Lokacije na kojima eksplatiše su gradska deponija u Bakovićima i sanaciji puta do katuna Vranjak na Bjelasici. Takođe shodno Zakonu o rudarstvu eksploatacija šljunaka, pijesaka i kamena koje se koriste za izgradnju i održavanje lokalnih infrastrukturnih objekata može se obavljati bez ugovora o koncesiji na osnovu odobrenja i pod nadzorom nadležnog organa lokalne uprave“, navodi se u odgovoru lokalne uprave dodajući da je komunalno preduzeće dostavilo opštinskom nadležnom organu tačnu količinu materijala koja je potrebna za navedene radove.

„Ta firma je obavezana kao i u prethodnom slučaju da angažuje licenciranu geodetsku firmu koja će obaviti nadzor i o tome dostaviti izvještaj. Oni su oslobođeno plaćanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina iz dva razloga, prvo jer je riječ o eksploataciji sa privatne parcele za lične potrebe i u drugom slučaju jer se radi o održavanju lokalne infrastrukture od javnog interesa. Treba napomenuti da to isto preduzeće izvodi radove na održavanju lokalne infrastrukture i to na deponiji i putevima i to obavlja bez naknade, kao pomoć lokalnoj upravi“, kazali su iz opštine Kolašin.

Avatar

Admin

Pročitajte još