Počinje podnošenje zahtjeva za Hiljadu plus

 Počinje podnošenje zahtjeva za Hiljadu plus

Građani od danas mogu komercijalnim bankama podnositi zahtjeve za četvrtu fazu projekta Hiljadu plus, objavio je portal RTCG.

Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama Crnogorske komercijalne banke (CKB), Erste, Lovćen, NLB i Podgoričke, do 3. decembra, svakog radnog dana od osam sati i 30 minuta do 15 sati.

Podnosilac, u trenutku predaje zahtjeva banci, dobija potvrdu sa naznačenim danom, satom i minutom predaje i šifrom, odnosno kodom zahtjeva.

U javnom pozivu za građane, koji je objavljen u ponedjeljak, je objašnjeno da će eventualna dodatna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za kredit zavisiti od internih procedura odobravanja kredita i kreditne politike banke u kojoj građanin podnosi zahtjev za kredit.

Vlada će realizacijom projekta omogućiti uštede odabranim građanima i porodičnim domaćinstvima obezbjeđivanjem niže kamatne stope na stambene kredite u odnosu na tržišnu.

Visina kamatne stope na godišnjem nivou iznosi 2,99 odsto fiksno, za zaključene ugovore za kupovinu stanova po kupoprodajnoj cijeni do 1,1 hiljadu EUR po kvadratu neto korisne površine stambenog prostora, na period od 20 godina.

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu individualnog stambenog objekta čija vrijednost po kvadratu neto korisne površine ne prelazi 1,1 hiljadu EUR.

Porodična domaćinstva mogu obezbijediti učešće u vrijednosti ugovora o kreditu. Vrijednost projekta je do 20 miliona EUR.

U projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.

Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom vaučera za kupovinu stambenog objekta naročito imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osobe sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru i žrtve nasilja u porodici.

Vaučeri se, nakon dodjele prioritetnim grupama, dodjeljuju ostalim ciljnim grupama prema navedenim udjelima i to 40 odsto korisnicima čiji je član porodičnog domaćinstva zaposlen u javnom sektoru, 30 odsto bračnim supružnicima koji imaju do 35 godina života i 30 odsto ostalim korisnicima.

Po isteku roka za predaju zahtjeva, komercijalne banke sačinjavaju preliminarne izvještaje o kreditnoj sposobnosti podnosilaca zahtjeva, koje zajedno sa zahtjevima i propratnom dokumentacijom dostavljaju Ministarstvu, odnosno Projektnom odboru.

Projektni odbor pregleda dokumentaciju i cijeni ispunjenost uslova za dodjelu vaučera po svakom pojedinačnom zahtjevu na osnovu dostavljene dokumentacije.

Vaučer se izdaje podnosiocima zahtjeva za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove i naročito sadrži informacije o iznosu maksimalnog kreditnog zaduženja i strukturi stambenog objekta.

Vaučer važi 60 dana od dana izdavanja, i u tom periodu se vaučer može iskoristiti, odnosno sklopiti predugovor. Rok važenja vaučera može se produžiti odlukom Projektnog odbora na zahtjev imaoca vaučera, ali ne duže od 45 dana.

Zahtjev za dodjelu kredita i spisak neophodne dokumentacije su dostupni na sajtovima www.mrt.gov.me i www.1000plus.me.

Informacije o načinu podnošenja zahtjeva, uslovima i svemu drugom, mogu se dobiti pozivom na broj Call centra 19915.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još