Predstoje nova zapošljavanja u Opštini Kolašin

 Predstoje nova zapošljavanja u Opštini Kolašin

Foto: Vedran Vujisić

Opština Kolašin objavila je novi Kadrovski plan za tekuću godinu po kojem se jasno vidi da će ove godine biti novih zapošljavanja u organima lokalne uprave.

Kako se navodi u uvodnom dijelu tog dokumenta, on je sastavljen na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dok su podaci u kadrovskom planu prezentirani shodno Odluci o Budžetu opštine Kolašin za 2021. godinu i predstavljaju odnos između broja zaposlenih službenika i namještenika i strukture obima posla.

Shodno tabelarnom prikazu, a u odnosu na ukupna broj novo zaposlenih, Opština Kolašin bi trebala ove godine da zaposli ukupno 16 lica i to 14 njih na neodređeno i dvoje na određeno.

U obrazloženju objavljenog dokumenta navodi se da je Zakonom o lokalnoj samoupravi utvrđena obaveza lokalne samouprave, odnosno predsjednika opštine da donosi kadrovski plan.

„Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata i Službi opštine Kolašin sistematizovano je 107 izvršilaca. Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Kolašin unutrašnja organizacija je formirana kroz deset organizacionih jedinica“, navodi se u dokumentu.

Navedene jedinice:

Služba skupštine – 5 radnih mjesta i 5 izvršioca

Služba Predsjednika – 4 radna mjesta i 5 izvršilaca

Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja – 19 radnih mjesta i 26 izvršilaca

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj – 21 radno mjesto i 22 izvršioca

Sekretarijat za planiranje prostora komunalne poslove i saobraćaj – 12 radnih mjesta i 13 izvršilaca

Sekretarijat za zaštitu životne sredine – 6 radnih mjesta i 6 izvršilaca

Služba Glavnog administratora 3 radna mjesta i 3 izvršioca

Služba Komunalne policije 4 radna mjesta i 9 izvršilaca

Služba zaštite i spašavanja – 4 radna mjesta i 15 izvršilaca

Služba menadžera – 3 radna mjesta i 3 izvršioca

„Ukupan broj zaposlenih izvršilaca u 2021. godini je 92, od čega 82 na neodrešeno i 10 na određeno. U proteklom periodu je zbog izmjena zakonske regulative u pojedinim oblastima povećan i obim posla koji obavlja lokalna uprava opštine Kolašin, pa se samim tim pojavila i potreba za zapošljavanjem odrešenog broja službenika i namještenika. Popunjavanje radnih mjesta izvršeno je raspoređivanjem, internim oglasima, javnim oglasima i konkursima, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima“, navodi se između ostalog u objavljenom dokumentu.

Takoše, navodi se da je popunjavanje radnih mjesta izvršeno raspoređivanjem, internim oglasima, javnim oglasima i konkursima u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

„Kako je Opština Kolašin u reprogramu poreskog duga neophodno je prethodno pribaviti saglasnost Ministarstva finansija za popunjavanje novih radnih mjesta koja će se popunjavati tokom godine, u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava“, piše u zaključku Kadrovskog programa koji je potpisao predsjednik opštine Milosav Bulatović.

Tabelarni prikaz

Avatar

Admin

Pročitajte još