Projekti Službe Menadžera Opštine Kolašin – Rekonstrukcija vodovoda vrijedna pola miliona eura (2. dio)

 Projekti Službe Menadžera Opštine Kolašin – Rekonstrukcija vodovoda vrijedna pola miliona eura (2. dio)

Foto: Vedran Vujisić

Kolašinsku vodovodnu mrežu koja je građena sredinom 80- tih godina prošlog vijeka prema prema podacima iz JP Vodovoda sačinjava 43.09% azbestnih cijevi odnosno sadrži ukupno 10.100 metara cijevi azbestnog materijala, koji je sad po Evropskim propisima zabranjen materijal jer ima kancerogeno dejstvo dok postoji samo jedna stanica za tretman vode odnosno hlorisanje. Takođe, Kolašin ima ozbiljan problem i u vodosnabdijevanju, pogotovo u ljetnjim mjesecima. Opština prepoznaje i taj problem, jer Kolašin je grad voda, tako da nedostatak vode se ne smije dozvoliti.

Najave da će se raditi na zamjeni cijevi, kao i rekonstrukciji vodovoda datira još od 2012. godine ako ne i prije toga ali do skoro ništa konkretno nije urađeno po tom pitanju.

Međutim, 2019. godine preduzeti su prvi konkretni koraci sanacije vodovodne mreže u prihvatljivo stanje, te je kroz IPA fond obezbijeđeno pola miliona eura za prvi projekat.

„Usljed značaja pregovaračkog poglavlja 27, kao i obaveza koje Opština Kolašin mora ispuniti vezano za to poglavlje, donošena je odluka da se prvi projekat sa kojim se aplicira odnosi na zaštitu životne sredine i to u okviru Drugog poziva za dostavljanje predloga projekata Prekogranična saradnja Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020). Projekat pod nazivom “Unapređenje upravljanja vodosnabdijevanjem u urbanim i ruralnim područjima opština Kolašin i Rogatica” rađen je u partnerstvu sa Opštinom Rogatica (BiH)“, saopšteno je iz službe menadžera opštine Kolašin.

„Ugovor sa Evropskom komisijom je potpisan 19.12.2019. godine, dok je implementacija počela 2. februara ove godine. Postojeće snabdijevanje vodom u Kolašinu ne zadovoljava potrebe stanovništva, jer veliki gubici na mreži, neracionalna potrošnja vode i smanjenje vode na vodoizvorištu dovode do čestih ograničenja u pojedinim prigradskim naseljima, posebno u ljetnjoj sezoni. Kako je količina zahvaćene vode iz postojećih kaptaža nedovoljna za redovno snabdijevanje vodom stanovnika Kolašina, javila se potreba za novim izvorom vode, ali i sanacijom postojećih kaptaža zbog veoma lošeg stanja u kojem se trenutno nalaze“, kazao je za Veljo Jovanović, menadžer opštine, za Portal Kolašin.

Gubici vode u transportu i distribuciji, ističe on, su ključni problemi DOO ”Vodovod i kanalizacija” i iznose visok procenat od ukupne proizvedene vode.

„Upravo ovaj Projekat na nivou opštine Kolašin doprinijeće poboljšanju efikasnosti javnih službi u oblasti vodosnabdijevanja kroz nadogradnju objekata i kupovinu opreme, te jačanje kapaciteta zaposlenih i primjenu viših standarda u vodosnabdijevanju, međutim uticaće se i na smanjenje gubitaka vode, a planirana je i izrada planske dokumentacije u oblasti upravljanja vodama. Što se tiče opreme, za sada je nabavljena IT oprema za potrebe projekta u vrijednost od 1.489,54 eura, zatim hidraulična mašina za sučeono zavarivanje PE+PP cijevi vrijednost 3.495,00 eura koja je smještena u prostorijama DOO “Vodovod i kanalizacija”, dok je u toku otvoreni tender za nabavku preostalog dijela opreme što podrazumijeva hlorinatorska oprema, ventili, vodomjeri, mjerači protoka, korelacioni radio logeri, univerzalni lokator cijevi, ventila i metala, elektro-akustični uređaj za detekciju gubitaka i ultrazvučni mjerač protoka“, ističe Jovanović.

Takođe, ističe on, trenutno se radi i na pripremi Procedura sa smanjenje NRW, odnosno neprihodovane vode i pripremi edukativnog treninga preko on line platformi za zaposlene u obje opštine i oba vodovodna preduzeća.

„Početak izgradnje nove kaptažne građevine i sanacija postojećih planirana je za april 2021. godine, ukoliko se za to steknu uslovi. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 577.296,47 eura“ istakao je Jovanović.

Podsjećanja radi, i sam predsjednik opštine Kolašin je prošle godine kazao da lokalna uprava ima razmišljanja u pravcu rekonstrukcije vodovodne mreže a samim tim i zamjeni azbestnih cijevi.

Ipak, kako je kazao tom prilikom Bulatović, zamjena azbestnih cijevi je projekat koji nadmašuje mogućnosti opštinskog Budžeta tako da se investiciona podrška mora tražiti kod međunarodnih kreditora.

Projekti vodovodne infrastrukture, njihove gradnje i rekonstrukcije su na listi prioriteta evropskih fondova. Tako da ćemo nastojati da kvalitetno pripremimo aplikacije i na taj način dođemo do sredstava za rekonstrukciju gradskog vodovoda a samim tim i zamjenu azbestnih cijevi”, kazao je tom prilikom predsednik opštine Kolašin Milosav Bato Bulatović.

Avatar

Admin

Pročitajte još