Retrospektiva opštinskih planova: Projekat „toplifikacije“ Kolašina vrijedan 6,2 miliona eura

 Retrospektiva opštinskih planova: Projekat „toplifikacije“ Kolašina vrijedan 6,2 miliona eura

Foto: Facebook

Toplifikacija Kolašina je ideja koja datira skoro dvije decenije unazad, projekat na kojem se intenzivno radi i koji je prema zvaničnoj izjavi predsjednika opštine Kolašin Milosava Bulatovića koju je dao početkom 2019. godine, potpisniku ovih redova, „već značajno napredovao“.

Već smo na kraju i 2020. godine a o projektu se od tada zvanično iz lokalne uprave nijesu oglašavali, s toga po svemu sudeći, ni u narednoj godini Kolašin neće „biti toplifikovan“, ali nadamo se da građani grada na Tari dobiti ubrzo odgovor dokle se stiglo sa projektom.

Ipak, shodno svemu izjavljenom do sada, Kolašinci mogu da očekuju u budućnosti da grad dobije toplanu a o projektnim koracima i toku realizacije, Bulatović je 2019. godine kazao da je već urađena celokupna projektna dokumentacija te da se za tako važan i veliki projekat očekuje i podrška Vlade Crne Gore s obzirom da bi projekat shodno dosadašnjem nivou dokumentacije koštao 6,2 miliona eura.

„Za projekat toplifikacije Kolašina do sada je urađena kompletna projektna dokumentacija za sve sastavne objekte na kojima se zasniva toplifikacija :zgrada-toplana sa kotlovima i svim instalacijama, vodovod i kanalizacija za potrebe mašinske zgrade, objekat za čipovanje bio mase, toplovod sa svim elementima i priključcima kao i fizibiliti studija“, kazao je Bulatović prije više od godinu dana dodajući da je projektnu dokumentaciju uradila „ Tehnogradnja d.o.o iz Pljevlja“.

Naredni korak koji je i naša obaveza, istakao je on tom prilikom, u predstojećem periodu je da se obezbijedi finansijska konstrukcija.

„Dosadašnje analize su pokazale da održivost projekta podrazumijeva partnerstvo u finansiranju. Naš cilj je da kroz adekvatnu prezentaciju značaja ovoga projekta za turistički Kolašin, obezbijedimo najmanje 50 odsto sredstava u vidu Granta. U ovom značajnom poslu za Kolašin, očekujemo i podršku Vlade Crne Gore“, naglasio je Bulatović dodajući da je projekat toplifikacije u dosadašnjem periodu zainteresovao i međunarodne partnere.

Milosav Bulatović, predsjednik opštine, Foto: Opština Kolašin

„Ostvarena je i saradnja sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (IBRD) i sa Njemačkom razvojnom bankom (GFW) koja je obezbijedila grant od 400.000 eura za izradu fizibiliti studije i projektne dokumentacije. To je u svakom slučaju bilo dodatno ohrabrenje da projekat toplifikacije svojim značajem može da izbori kreditnu podršku međunarodnih finansijskih institucija“, naglasio je predsjednik opštine 2019. godine.

Po pitanju tehničkih detalja i toga kako će izgledati toplifikaciona mreža Bulatović kaže da projektna dokumentacija za sada podrazumijeva pokrivanje centra grada.

„Ukupna dužina cijevi u toj fazi je 7,6 kilometara. Na toplovod bi bili priključeni svi javni objekti u centru grada kao i 300 individualnih korisnika – domaćinstava. Sadašnje projektno-tehničke analize podrazumijevaju da je teško na toplovodnu mrežu priključiti dalja gradska naselja. Problem je u održavanju odgovarajuće radne temperature vode pri transportu na veće udaljenosti“, objasnio je on.

Projekat toplifikacije Kolašina kao jedan od veoma važnih i vitalnih projekata za grad i dalji razvoj podrazumijevao je i istraživanje javnog mnjenja te su u tu svrhu rađene i ankete prije nekoliko godina, a za potrebe fizibiliti studije, koje su dale indicije da postoji veliko interesovanje građana i pravnih subjekata za taj vid grejanja.

Projekat toplifikacije vrijedan 6,2 miliona eura i novih 30 radnih mjesta

Dosadašnji nivo projektne dokumentacije precizira da bi projekat toplifikacije koštao 6,2 miliona eura, istakao je Bulatović.

„Gradila bi se mašinska zgrada (toplana) sa dva kotla po 3,6 MW instalisane snage. U industrijskoj zoni bi se gradilo postrojenje za čipovanje biomase. Takođe bi se gradila toplovodna mreža ukupne dužine 7,6 km. Postrojenje bi godišnje prosječno trošilo oko 4.700 kubika biomase u vidu drvene sječke. Realizacija projekta bi imala potencijal da se otvori 30 radnih mjesta“, objasnio je on.

Priključenje na mrežu u ratama od pet do sedam godina

Procjene pokazuju, istakao je tom prilikom predsjednik opštine Kolašin, da bi se na godišnjem nivou ostvarila povoljna cijena grijanja za domaćinstva i pravne subjekte. Tako bi domaćinstvo plaćalo oko 35 eura dok bi pravna lica plaćala 45 do 50 eura po megavatu toplotne energije.

„Najveće opterećenje za potrošače u ovom smislu bi bilo priključenje na mrežu koje bi koštalo oko 1100 eura. Međutim to plaćanje bi se organizovalo kroz omogućeni vid odloženog plaćanja kroz dodatak na cijenu u nekom prihvatljivom periodu od 5 do 7 godina. Znači priključak bi se plaćao u 60 do 84 mjesečne rate“, kazao je Bulatović u razgovoru sa potpisnikom ovih redova još 2019. godine, odnosno za Portal Kolašin.

Prije sedam godina iz opštine najavljeno: „NAREDNE GODINE POČINJE GRADNJA TOPLANE“

Nakon nekoliko godina intenzivnog rada da se nađu partneri i investitori za projekat „toplifikacije Kolašina“ lokalna uprava je konačno došla do riješenja, kazao je tadašnji potpredsjednik opštine Đorđije Živković 6. decembra 2013. godine.

On je tom prilikom istakao da je napravljen prvi korak, odnosno da je obezbijeđeno 300.000 eura za prvu i drugu fazu projekta, dodajući „da se može očekivati ukoliko se potvrdi opravdanost projekta da do kraja naredne godine se počne sa gradnjom gradske toplane“.

„Već nekoliko godina pokušavamo da nađemo partnere za projekat toplifikacije Kolašina. Od prošle godine pregovaramo sa Nemačkom razvojnom bankom i imali smo određene primedbe od njih, odnosno tražili su da se projekat razdvoji u dva dijela. Da prvi dio bude visibiliti studija tj opravdanost projekta a da se drugi dio odnosi na idejno rešenje. Uradili smo kako je traženo od nas tako da sada mogu slobodno da kažem da smo partnere našli u Njemačkoj razvojnoj banci i Investicionom okviru za Zapadni Balkan. Prije par dana započeli smo prvu fazu odnosno izradu studije, koja treba da se završi do 15. februara. U drugu fazu ćemo pristupiti odmah nakon toga i ona će biti završena za osam mjeseci. Očekujemo da po završetku prve dvije faze koje su vezane, stvoriće se uslovi da se započne sa izgradnjom toplane i to najkasnije do kraja naredne godine, naravno ako se potvrdi opravdanost projekta“, izjavio je bivši potpredsjednik Živković prije sedam godina i dodao da prva faza treba da odredi početno stanje, lokaciju i prirodne sirovine.

Đorđije Živković, potpredsjednik opštine 2013. godine, Foto: Portal Kolašin

„Nakon što se završe prve dvije faze projekta, opština Kolašin bi tada mogla da aplicira kod IPA fonda i ostalih fondova za sredstva koja su potrebna za izgradnju toplane“, kazao je on i najavio da je Nemačka razvojna banka nagovijestila mogućnost da finansira realizaciju projekta koji je od velike važnosti za Kolašin a koji prema prvim procjenama košta preko dva miliona eura.

„Jedna od dilema na koju treba da odgovori Studija je da li će se u budućoj toplani proizvoditi i toplotna i električna energija. U svakom slučaju Kolašin je prirodno područje koji ima sirovinu za toplanu, ali i stvarnu potrebu za ovim načinom grijanja. Ja sam optimista da će projekat toplane da zaživi. Naša je preporuka da bude zahvaćen čitav centar grada a ako se ukaže potreba da bude i izvan centra, naselja koja su veća i tamo gde se pokaže opravdanost da se radi, onda de se uradi“, istakao je on dodajući da u lokalnoj upravi polažu dosta nade u projekta toplane kroz benefite koje bi taj projekta trebao da donese i sa punim pravom ga kategorišu kao projekta stoljeća.

Tom prilikom Živković je takođe istakao da ako se izgradi toplana grejanje će biti znatno jeftinije nego sada, a sa većim brojem korisnika cijena će se stalno snižavati. Što se tiče štetnih gasova, navodi on, emisija istih će biti daleko manja nego sada.

Avatar

Admin

Pročitajte još