Rok za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje do 31.decembra

 Rok za podnošenje zahtjeva za paušalno oporezivanje do 31.decembra

Poreska uprava uputila je javni poziv i podsjeća poreske obveznike da je do 31.decembra rok za podnošenje zahtjeva na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i članu 7 Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

“Preduzetnici koji ostvare ukupan promet po osnovu obavljanja samostalne djelatnosti u iznosu manjem od 18.000  eura na godišnjem nivou mogu se prijaviti kod Poreske uprave sa zahtjevom za paušalno oporezivanje tj. da svoju poresku obavezu mogu izvršiti plaćanjem u fiksnom mjesečnom iznosu čija je visina utvrđena u Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti”, saopšteno je iz PU.

Zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (ZPO) do 31. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Obrazac ZPO možete preuzeti ovdj e.

“Fizička lica koja su oporezovana u paušalnom iznosu, a koja nemaju drugih izvora oporezivih prihoda, nemaju obavezu podnošenja godišnje prijave za porez na dohodak fizičkih lica. Za dodatne informacije možete pozvati telefonski centar Poreske uprave 19707 svakog radnog dana od 7 – 15 časova”, navode u PU.

Ovdje možete pronaći:

Zakon o porezu na dohodak fizickih lica.doc

Pravilnik o pausalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.pdf

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još