Spajić donio odluku o privremenom finansiranju za februar

 Spajić donio odluku o privremenom finansiranju za februar

Foto: Vlada CG

Ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić donio je rješenje o privremenom finansiranju za februar.

Rješenje se, kako piše Pobjeda, primjenjuje od 1. februara, a donešeno je 29. januara.

Ministarstvo je takođe donijelo i izmjenu rješenja o privremenom finansiranju za januar.

„Potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta za februar ove godine, odobravaju se sredstva do jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini“, navodi se u rješenju, u kojem se dodaje da se neutrošena sredstva iz januara prenose u februar.

Inicijativa za ocjenu ustavnosti odluke Vlade da pređe na privremeno finansiranje je u proceduri Ustavnog suda.

Prema ranijim saznanjima Pobjede, određen je sudija izvjestilac, a Ustavni sud je uputio Vladi inicijativu na izjašnjavanje.

U rješenju Ministarstva navedeno je, između ostalog, da će služba predsjednika države za februar na raspolaganju imati 84,7 hiljada eura, Skupština 698,8 hiljada, Generalni sekretarijat Vlade 267 hiljada, kabinet premijera 194,7 hiljada, Ministarstvo unutrašnjih poslova 2,19 miliona iUprava policije šest miliona eura. 

Novoformirana ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava na raspolaganju će imati 340 hiljada eura, finansija i socijalnog staranja 27 miliona, prosvjete, nauke, kulture i sporta 18,5 miliona, kapitalnih investicija 1,69 miliona, ekonomskog razvoja 1,84 miliona, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 599,18 hiljada, a  javne uprave, digitalnog društva i medija 579,9 hiljada eura. 

Ministarstva koja postoje u Zakonu o budžetu za prošlu godinu dobila su novac na raspolaganje i to odbrane 4,1 milion eura, vanjskih poslova 1,47 miliona, poljoprivrede 2,49 miliona i zdravlja 214,5 hiljada eura. 

Damir Šehović iz Socijaldemokrata (SSD) je ranije ocijenio da je januarskim rješenjem o privremenom finansiranju Ministarstvo prekršilo članove 82 i 147 Ustava Crne Gore.

Prošle sedmice je obavijestio Državnu revizorsku instituciju (DRI) da je Vlada nezakonito i neustavno prešla na privremeno finansiranje do donošenja novog budžeta.

Neustavno, zato što je rješenje doneseno 11. januara, a odnosi se na cijeli mjesec, a nezakonito zato što se finansira sedam ministarstava koja ne postoje u Zakonu o budžetu za prošlu godinu.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još