U ovoj godini za 57 novorođenih beba u Kolašinu opština izdvojila 12.050 eura

 U ovoj godini za 57 novorođenih beba u Kolašinu opština izdvojila 12.050 eura

Foto: Portal Kolašin, arhiva

U cilju podizanja nataliteta i zaustavljanja trenda iseljavanja iz Kolašina, opština pokušava da pomogne porodicama na način što svakom novorođenom djetetu u gradu na Tari daje naknadu po osnovu rođenja. Tokom ove godine opština Kolašin je od predviđenih 15.000 eura namijenjenih budžetom za opremanje novorođene djece, isplatila 12.050 eura, saopšteno je iz lokalne uprave.

Kako su kazali u lokalnoj upravi za Portal Kolašin, briga prema novorođenoj djeci i njihovim porodicama je je jedan od načina na koji realizujemo humanu i solidarnu funkciju lokalne uprave.

„Najveće bogatstvo svake lokalne zajednice su njihovi novi i mladi građani a svjesni smo da je cilj svih nas živimo i radimo u ovom gradu da se zaustavi trend iseljavanja i negativni demografski brojevi“, saopšteno je iz Sekretarijat za opštu upravu,društvene djelatnosti i kadrovske poslove opštine Kolašin.

Tokom ove godine, ističu iz lokalne uprave, podneseno je ukupno 57 zahtjeva, od čega tri zahtjeva za rođenje blizanaca za šta je izdvojeno 1.500 eura.

„Podnesena su 22 zahtjeva za rođenje prvog djeteta za šta je usmjereno 3.300 eura. Za rođenje drugog djeteta je podnesen je 21 zahtjev za šta je izdvojeno 4.200 eura. Sedam zahtjeva je podneseno za rođenje trećeg djeteta za šta je izdvojeno 1.750 eura.

Za rođenje četvrtog djeteta podnesena su 2 zahtjeva za šta je izdvojeno 600 eura i 2 zahtjeva za rođenje petog djeteta za šta je izdvojeno 700 eura“, saopšteno je iz lokalne uprave.

Podsjećanja radi, do prošle godine naknada za svako novorođeno djete u Opštini Kolašin, lokalna uprava je davala naknadu u iznosu od svega 100 eura. Međutim prošle godine Odlukom SO Kolašin taj iznos je uvećan.

Naknade od prošle godine za prvorođeno dijete 150 eura, za drugo 200, trećerođeno 250, četvrto 300 eura a za petorođeno i svako naredno dijete 350 eura. Za novorođene blizance naknada iznosi 500 dok će za trojke ova naknada je duplirana odnosno iznosi 1.000 eura.

U Odluci na zvaničnom sajtu Opštine Kolašin navodi se da se uz zahtjev dostavlja: izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, kopija lične karte oba roditelja, dokaz o prebivalištu oba roditelja, potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj opštini u Crnoj Gori i žiro račun podnosioca zahtjeva”.

Inače, tokom prethodnih godina sredstva opredeljena budžetom za novorođenu djecu u Kolašinu nijesu bila za pohvalu. Naime budžetom za 2016. godinu u te svrhe je bilo opredeljeno svega 4.000 eura, zatim naredne 2017. godine iznos je uvećan na 6.200 eura. Za 2018. godinu planiran je iznos od 6.000 eura ali je isplaćeno svega 4.000 eura. Zatim u 2019. shodno budžetu taj iznos je iznosio svega 5.000 eura, tada je usledila i izmena te odluke pa su ta sredstva za 2020. godinu uvećana na 15.000 eura a isti iznos je planiran i za narednu godinu.

Avatar

Admin

Pročitajte još