U prvih šest mjeseci 2,6 miliona eura prihoda

 U prvih šest mjeseci 2,6 miliona eura prihoda

Foto: Vedran Vujisić

Planirani budžet Opštine Kolašin za tekuću godinu iznosi 4,5 miliona eura, prihoda i rashoda. Shodno nedavno prezentovanom polugodišnjem izvještaju za period od 01.01.2020 do 30.06.2020 lokalna uprava je već ostvarila 58,13 odsto planiranog budžeta, odnosno 2.664.526,37 eura.

Tokom prve polovine ovde godine opština je najviše prihodovala po dva osnova i to sredstva prenesena iz prethodne godine 940.033,79€ kao i transfera i donacija u iznosu od 969.063,42€. Stvarni prihodi koji su ušli u opštinsku kasu i to najveći dio, odnosi se na poreze i to u iznosu od 553.173,93€, zatim prihodi po osnovu naknada u iznosu od 169.109,90€, te ostali prihodi koji iznose 13.216,33€ kao i takse u iznosu od 10.484,40€ i prodaja imovine u iznosu od 9.444,60€.

Foto: Screenshot

Kada je riječ o izdacima, u prvoj polovini ove godine, Opština Kolašin je potrošila 1.406.852,11€.

Rashodi su podeljeni na tekuće izdatke u iznosu od 992.600,70€, otplatu duga u iznosu od 302.499,07, rezerve u iznosu od 13.252,96€ i kapitalne izdatke koji su koštali opštinu 98.499,38€.

Uvidom u dokument o realizovanom budžetu za prvu polovinu tekuće godine može se vidjeti da je ostvareni prihod po osnovu poreza u iznosu od nešto više od pola miliona eura u najvećim djelom po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i to čak 394.210,51€ dok je po osnovu poreza na nepokretnost prihod za prvih šest mjeseci iznosio svega 52.62,53€.

Kada su naknade u pitanju, najviše se prihodovalo po osnovu naknada za komunalno opremanje zemljišta i to čak 125.566,09€ za prvih šest mjeseci, dok je po tom osnovu za cijelu godinu planiran ukupni prihod od 200.000€, što znači da je u tom dijelu izvršenje preko 60 odsto planiranog.

U dijelu izdataka, koji su u prvih šest mjeseci obračunati na nešto malo više od 1,4 miliona eura, najviše novca je potrošeno na tekuće izdatke i to skoro milion eura, odnosno 992.600,70€.

Po budžetskoj raspodjeli u tekuće izdatke spadaju bruto zarade, na koje je potrošeno 387.983,71€, zatim ostala lična primanja u iznosu od 26.938,80€ od čega je najveći dio usmjeren na naknade skupštinskim poslanicima i to 21.430,80€. Ukupni rashodi za materijal iznose 44.932,61€, što uključuje i rashod za električnu energiju u iznosu od 34.076,19€.

Foto: Screenshot

Rashodi za usluge su nešto manja i iznose 23.033,39€, što iznosi 23,06 odsto od planiranog budžeta. Pod stavkom „usluge“ su službena putovanja, reprezentacije, telefonski računi, usluge prevoza, konsultantske usluge i ostale usluge.

Tekuće održavanje javne infrastrukture u prvoj polovini ove godine koštalo je građene Kolašina 18.819,80€, dok za je održavanje građevinskih objekata potrošeno 9.106,63€.

Kamate rezidentima koštale su 106.976,41€, subvencije 10.500€, a izdaci po ugovoru o djelu 32.567,87€. Transferi po osnovu socijalne zaštite isplaćeni su u iznosu od 48.274,38€. Transferi institucijama kulture i sporta iznose 98.140,71€, političkim partijama 21.034,95€ a nevladinom sektoru je isplaćeno 12.700€, odnosno sredstva planirana budžetom za NVO sektor za tekuću godinu su isplaćena u cijelosti.

Javnim preduzećima je isplaćeno ukupno 65.833,28€, izdaci za lokalnu infrastrukturu iznose 16.329,49€, za opremu 21.127,94€ dok je 52.552,41€ potrošeno na investiciono održavanje.

Za jednokratne socijalne pomoći iz opštinske kase u periodu od januara do kraja juna dato je 14.630,00€, što je 97,53 odsto od planiranog za cijelu godinu.

Avatar

Admin

Pročitajte još