UP: Novi uslovi za međugradski saobraćaj – potvrda o zaposlenju

 UP: Novi uslovi za međugradski saobraćaj – potvrda o zaposlenju

Foto: Mondo.me

Nakon oglašenih novih mjera za suzbijanje epidemije covid-19, Uprava policije je saopštila da će od danas biti na djelu novina kada je u pitanju međugradski saobraćaj.

Novina je da će nakon 21 čas, kao i kretanje u dane vikenda, pored potvrde (koja mora biti izdata nakon 10. marta 2021. godine) koju pravna lica izdaju kategoriji zaposlenih, u prilogu moraju zaposlenim biti izdati i:

– rješenje o zasnivaju radnog odnosa (original ili kopija ovjerena i zavedena od strane pravnog lica) ili

– ugovor o radu (original ili kopija, ovjeren i zaveden od strane pravnog lica).

Uprava policije ističe da jedan od ova dva nova dokumenta moraju biti izdata od istog pravnog lica i glasiti na isto fizičko lice – zaposlenog (kao i potvrda).

“Samo uz ova dva dokumenta zajedno (potvrda i rješenje o zasnivaju radnog odnosa ili potvrda i ugovor o radu), vozačima i putnicima – zaposlenim i ostalim učesnicima u saobraćaju biće od stane policijskih službenika dozvoljen međugradski saobraćaj i kretanje nakon 21 čas i dane vikenda tj. izlazak ili ulazak u ‘zaključane’ opštine”, rečeno je u saopštenju.

Policijski službenici će kontrolu početi danas, 11. marta, u 12.00 časova, kako bi poslodavci mogli zapslenima izdati nove potvrde i rješenja ili ugovore o radu.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još