Uređenje Gradske pijace stavljeno u prvi plan

 Uređenje Gradske pijace stavljeno u prvi plan

Foto: Portal Kolašin

Kolašinska pijaca koja je smještena u užem gradskom jezgru na sam izgled je pravo ruglo grada, koje se nije mijenjalo pedeset godina unazad. Jedini pokušaj da se pijačni prostor rekonstruiše bio je tokom 2008. godine, kroz projekat CHF-a i opštine Kolašin, ali je doživio neuspjeh.

Do sada svaka vlast u gradu na Tari, je isticala da je sređivanje prioritet, međutim do današnjeg dana niko od njih nije uspeo da privuče investitora ili pak da uradi kvalitetan projekat niti da se kandiduje kod IPA fonda kako bi se istorijski prepoznato mjesto Kolašina sredilo.

Međutim iz lokalne uprave, za Portal Kolašin je saopšteno da su u svojim projekcijama razvoja gradske inrastrukture, u prvi plan stavili i Gradsku pijacu, a da su prepreke prevaziđene, odnosno ono što je zaustavljalo rekonstrukciju bila je planska dokumentacija koja je u toku sređivanja.

Kako je istako predsjednik Opštine Kolašin Milosav Bulatović, Razvoj i modernizacija Kolašina kao prototipa „planinske varoši“ sa prepoznatljivom turističkom ponudom podrazumijeva uređenost gradske inrastrukture a tu u svakom slučaju pripada i gradska pijaca.

„Ovaj značajni objekat gradske inrastrukture ali i nešto što je dio dnevne životne dinamike svakoga grada, nije pratio razvoj grada u poslednjim decenijama. Zbog toga smo u svojim projekcijama razvoja gradske inrastrukture, u prvi plan stavili i Gradsku pijacu”, kazao je Bulatović.

Foto: Portal Kolašin

Ogrničavajući faktor bilo kakvih intervencija na Gradskoj pijaci, naglašava predsjednik Opštine Kolašin, bila je planska dokumentacija.

„Pretodna vlast za vrijeme četvorogodišnjeg mandata nije donijela ni jedan planski dokument tako da smo bili limitarani kada je u pitanju odnos prema potrebi modernizacije Gradske pijace”, kazao je on objašanjavajući da sadašnjom planskom dokumentacijom i odredbama Detaljnog urbanističkog plana, prostor Gradske pijace obuhvata i dvije privatne kuće u neposrednoj blizini.

„To je nametnulo obavezu da svaka aktovnost oko uređenja Gradske pijace, podrazumijeva rješavanje imovinskih odnosa, odnosno eksproprijaciju sa značajnim troškovima koje budžetski nijesmo mogli servisirati. Zbog toga smo i pokrenuli donošenje novoga Prostorno urbanističko plana čija je procedura u toku i očekujemo da do kraja godine ovaj značajni dokument bude usvojen”, ističe Bulatović dodajući da će novi PUP omogućiti da se detaljno urbanistički ispita i iskoristi ta lokacija a poseban značaj će imati svi objekti od javnog interesa.Prostorno urbanistički plan će biti kvalitetna pretpostavka za izdavanje Urbanističko tehničkh uslova i izradu tehničke dokumentacije.

On je takođe kazao da je lokacija gdje se nalazi Gradska pijaca „srce grada“ i izuzetno je značajna za Kolašin.

„Zbog toga ćemo pažljivo koristiti taj dragocjeni prostor.Pratićemo i ineteresovanje investitora jer je u prethodnom periodu bilo takvih najava.U svim varijantama modernizacije ovoga prostora, biće sačuvana funkcija Gradske pijace u jednom drugačijem i savrmenijem obliku.To je naša obaveza i prema sve većem broju naših Kolašinaca koji se bave proizvodnjom sira i ostalih mliječnih proizvoda, zatim voća, povrća i njiovih preradjevina – da im onogućim prave uslove za plasman svojih proizvoda”, obećao je Bulatović u izjavi za Portal Kolašin.

Foto: Portal Kolašin

Prethodni pokušaji rekonstrukcije daleke 2008. godine

Podsjećanja radi, jedan dio pijace je rekonstruisan tokom 2008. godine u sklopu projekta rekonstrukcije pijace koji je dijelom finansiran od strane CHF-a- USAID-a, odnosno dio za prodaju mlječnih proizvoda i, to je jedina rekonstrukcija koji je kolašinska pijaca imala u proteklih 50 godina.

Najslabija tačka kolašinske pijace je u stvari potporni zid, koji je takođe bio u planu da se rekonstruiše kroz projekat celokupne rekonstrukcije, ali za taj dio posla bila je zadužena opština. Međutim, nakon što je urađen dio za prodaju mlečnih proizvoda i popravke fasade sa ulične strane do kompletne rekonstrukcije pijace nije se stiglo, ali o razlozima zašto se to nije dogodilo, gotovo da niko iz bivše izvršne vlasti Kolašina u period od 2006. pa sve do 2014. godine ne zna tačan razlog.

Iz opštinske dokumentacije, od onoga što je ostalo, može se vidjeti da je opština navodno u rekonstruciju zida utrošila novac ali do radova nije došlo, pa se postavlja pitanje gdje je taj novac otišao, jer prema dokumentima taj iznos je plaćen firmi iz Bijelog Polja D.O.O. „Zlajić“.

Takođe, iz dokumentacije se vidi da je dio obaveza prema firmi koja je navodno rekonstruisala zid, opština izmirila dio obaveza kompenzacijom odnosno, umjesto isplate u iznosu od 25.000 eura, opština je dala pomenutoj firmi skoro 2.500m2 opštinskog zemljišta u „biznis zoni“ i to u vrijeme kada su cijene nekretnina u Kolašinu bile enormno visoke.

Kako je i ranije saopšteno iz FORS Montenegro organizacije koja je pomogla implementaciju projekta, rekonstrukciju pijace u Kolašinu je bilo ne moguće završiti iz više razloga.

Jedan od razloga je bio i taj što je prema mišljenju stručnjaka građevine bilo problematično ući u rekonstrukciju potpornog zida pijace, tako da CHF nije htio da prihvati odgovornost za rekonstrukciju istog kroz projekat koji je finansirao, posebno što su se njegovoj neposrednoj blizini nalazile naseljene kuće pa je taj dio posla pripao opštini Kolašin kao partneru u projektu.

Takođe, nosilac projekta je insistirao na iseljenju prodavaca odnosno da se prodavci presele na privremenu lokaciju kako bi se radovi izvodili bezbjedno ali opština to nije učinila, pa i radovi koji su izvedeni, rađeni su pod otežanim uslovima, dok opština nije započinjala svoj dio ugovorenih obaveza.

Kako se 2008. godine bližio kraj programa za finansiranje lokalne infrastrukture preko CHF-a a partneri na projektu odnosno opština Kolašin nije realizovala svoj dio obaveza nije ni postojala mogućnost da CHF krene sa realizacijom svojih završnih radova, te je uz pismenu saglasnost došlo do sporazuma između strana u projektu da se projekat otkazuje, jer ne postoje uslovi za njegovo završavanje do kraja trajanja programa.

Inače, planirani budžet projekta rekonstrukcije kolašinske pijace bio je 80.286 eura. Budžet je sastavljen na osnovu premjera i predračuna radova i u njemu je svojim obavezivanjem na finansiranje trebalo da učestvuje više partnera i to: CHF-USAID sa 36. 286 eura ,Ministarstvo turizma sa 14. 000 eura i Opština Kolašin 30.000 eura.

Avatar

Admin

Pročitajte još