Ministarstvo kulture objavilo prvi tom edicije Monumenta Montenegrina Vaticana

 Ministarstvo kulture objavilo prvi tom edicije Monumenta Montenegrina Vaticana

Foto: Vlada CG

U izdanju Ministarstva kulture objavljen je prvi tom edicije „Monumenta Montenegrina Vaticana”, čiji su priređivači istoričari Slavko Burzanović i Boban Batrićević. Riječ je o dragocjenom zborniku dokumenata o Konkordatu Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice iz 1886. godine. „Monumenta Montenegrina Vaticana” kapitalno je djelo koje svjedoči o dugoj i bogatoj istoriji naše države, prava i kulture u najširem značenju te riječi.

„Ministarstvo kulture, uz pomoć Ambasade Crne Gore pri Svetoj Stolici, prepoznalo je značaj saradnje sa Vatikanskim arhivom i preduzelo korake ka trasiranju puta crnogorskim istraživačima. Rezultat tih napora jeste prva knjiga iz edicije „Monumenta Montenegrina Vaticana“ koja predstavlja dokumentaciju nastanka ugovora između Knjaževine Crne Gore i Svete Stolice kojim se reguliše položaj katoličke zajednice u Crnoj Gori. Ovakav raritetni čin jedne pravoslavne monarhije govori o modernosti političke misli kralja Nikole koji je udario temelje suživota sa drugima“, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Ocijenio je da je ovaj Zbornik najbolji dokaz međukonfensionalnih odosa na kojima je počivala Crne Gora i na kojima treba da počiva i danas.

„Osvjetljavanje staza vlastitog postojanja dužnost je i privilegija za svakog istraživača i instituciju. Samo jasna slika o tome ko smo bili, omogućava nam da upotpunimo crnogorski mozaik i da odgovorimo na pitanja ko smo to danas. Ova knjiga nije samo dokumentarni prikaz razvojnog puta potpisivanja ugovora između dvije suverene države, već i potvrda razvijenosti diplomatije“, istakao je Bogdanović.

Zbornik priređen u čast gotovo 120 godina od ugovornih odnosa dvije nezavisne države, kako je naglasio, zavrjeđuje pažnju ne samo stručnih i akademskih krugova, već i šire laičke publike.

„Svako će u njemu naći ponešto novo i nepoznato, pločicu koja dokazuje ili opovrgava osnovne pretpostavke, ali i širu sliku o dubini odnosa dvije različite države. Pažljivi čitalac, listajući stranice ove knjige bolje će razumijeti suštinu crnogorskog slobodarstva pod čijom je lučom bilo dovoljno mjesta za sve. S druge strane ovaj projekat govori o svijesti, o značaju prikupljanja istorijske građe o Crnoj Gori u stranim arhivima čime počinje da se otklanja ogroman nedostatak u istraživanjima naše prošlosti“, kazao je Bogdanović.

Prvi tom serije „Monumenta Montenegrina Vaticana“ nastao je na inicijativu i u organizaciji Ministarstva kulture, a uz podršku Ambasade Crne Gore u Vatikanu i našeg ambasadora pri Svetoj Stolici i Malteškom redu Miodraga Vlahovića, kao izraz želje da se naučnoj i široj javnosti predoči dio dokumentarnog blaga koji se čuva u arhivima Svete Stolice, a koji svjedoči o duhovnoj, kulturnoj i političkoj istoriji naše zemlje.

Knjiga „Monumenta Montenegrina Vaticana“ prvo je u nizu izdanja koje je planirano da Ministarstvo kulture, kao i druge crnogorske naučne i kulturne institucije, štampaju u narednom periodu. Podsjećamo da je Crna Gora vrlo prisutna u sva tri velika Vatikanska arhiva – pored Vatikanskog Državnog arhiva i Arhiva propaganda Fide, tu je i Apostolski arhiv, koji se do nedavno obično zvao „Tajnim arhivom”. Shodno tome, rad sa bogatom dokumentacijom zasiguno će biti izazov za crnogorske istoričare i arhiviste za dugi niz godina.

Za pripremu djela priređivači su konsultovali i građu iz arhiva Propaganda Fide i građu drugih fondova Državnog arhiva, kao i građu iz Državnog arhiva Crne Gore, Arhivsko-bibliotečkog odjeljenja Narodnog muzeja Crne Gore, kao i arhiva Barske nadbiskupije, te do sada publikovanu građu. Zbornik je rezultat kolektivnog angažmana i saradnje velikog broja ljudi, a nastanak djela u relativno kratkom roku ne bi bio moguć bez organizacione podrške Ambasade Crne Gore pri Svetoj stolici. Posebno ističemo aktivnost direktora Državnoga arhiva u Vatikanu dr Johanesa Iksa, kojem i ovom prilikom zahvaljujemo na izuzetnoj pažnji i podršci. To je sve bilo moguće zahvaljujući sekretaru Svete Stolice za odnose sa državama monsinjoru Polu Galageru, čijom smo ljubaznošću dobili pristup Vatikanskim arhivima, a što je bio još jedan izraz i potvrda odličnih odnosa između Crne Gore i Svete Stolice.

Posebnu zahvalnost priređivači Zbornika uputili su ministru kulture Aleksandru Bogdanoviću, zato što je inicirao i podržao realizaciju ovoga dugoročnog projekta, koji predstavlja prvi korak na sistematskom istraživanju i publikovanju građe iz Vatikanskih arhiva koja se odnose na istoriju crnogorske države.

Pandemija korona virusa onemogućila nas je da ovo značajno izdanje, koje je štampao cetinjski „Obod”, prezentujemo ranije kako u Crnoj Gori, tako i u Vatikanu. Nadamo se će predstavljanje knjige „Monumenta Montenegrina Vaticana“, na adekvatan način i uz učesnike koje ovo djelo svakako zaslužuje, biti organizovano kada se za to steknu uslovi.

Avatar

Portal Kolašin

Pročitajte još