Tags : #Darija Petrović Bambur

Kazne neadekvatne, žrtve nezaštićene

Psihoterapeutkinja Darija Petović Bambur vjeruje da su dešavanja u Srbiji podstakla mnoge žrtve seksualnog nasilja u regionu da nasilje prijave i potraže pomoć. Ona kaže da u Crnoj Gori podrška sistema žrtvama nije dovoljna i adekvatna. “Podrška sistema na mnogo nivoa nije dovoljna, kaznena politika nije adekvatna, postoji podataka da je čak 70 odsto prijava […]Detaljnije