Tags : #Deponija Bakovići

Kolašinska deponija- problem grada koji treba hitno riješiti (FOTO)

Problem gradske deponije u Bakovićima, odnosno privremenog mjesta za odlaganje otpada, datira unazad već tri decenije, ako ne i više, a u istoj problematici je i rijeka Tara koja je direktno ugrožena jer veći dio otpada na toj deponiji upravo ide u korito rijeke Tare jer se nalazi na samoj obali. Najave oko „modernizacije”, sanacije, […]Detaljnije