Tags : #divlja gradnja

Odluka o obezbeđivanju alternativnog smještaja na Javnoj raspravi

Opština Kolašin danas je stavila na Javnu raspravu Odluku o obezbeđivanju alternativnog smještaja, kojom se uređuju uslovi, način, postupak i kriterijumi za obezbeđivanje alternativnog smještaja vlasniku bespravno sagrađenog objekta za stanovanje u slučaju donošenja rješenja o uklanjanju istog. Javna rasprava će trajati sve do 28.11.2020 dok je Centralna javna rasprava zakazana za 23.11.2020. sa početkom […]Detaljnije