Tags : #DPNCG

Trgovina ljudima u Crnoj Gori – naša surova realnost

Da trgovina ljudima nije samo jeziva priča iz starih vremena ili ubjeđenje da se odvija negdje daleko, već stvaran problem sa kojim se suočava i Crna Gora, koji se dešava tu, možda upravo u našem komšiluku, pokazao je i serijal istraživačkih priča koje je pripremilo Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG). Novinari koji se već […]Detaljnije

Građanska okupljanja: Teme sa naslovnice ili nevidljivi događaji

Izvor: FOS Media Da su mediji podijeljeni kao i društvo i da različito gledaju čak i na iste događaje pokazala je analiza „Izvještavanje medija o lokalnim javnim okupljanjima u Crnoj Gori“ Društva profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG). Svaki medij iz svog ugla izvještavajući o istoj temi “metodološkim okvirom” slao je različitu poruku i imao različit kontekst. […]Detaljnije