Tags : #nova zapošljavanja

Predstoje nova zapošljavanja u Opštini Kolašin

Opština Kolašin objavila je novi Kadrovski plan za tekuću godinu po kojem se jasno vidi da će ove godine biti novih zapošljavanja u organima lokalne uprave. Kako se navodi u uvodnom dijelu tog dokumenta, on je sastavljen na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dok su podaci u kadrovskom planu prezentirani shodno […]Detaljnije