Tags : #porezi

Za porez na nepokretnost samo jedna firma duguje pola miliona

Sekretarijat za finansije opštine Kolašin objavio je spisak sa preko 40 preduzeća kojima zbog netačne ili nepoznate adrese nijesu uspjeli da uruče rješenje o razrezu poreza na nepokretnosti. Među tim pravnim subjektima ih je i nekoliko iz Kolašina, a ostali iz drugih gradova. Na listi preduzeća se našlo i preduzeće K -Distirbution, koje je vlasnik […]Detaljnije

Samo dvije firme duguju Opštini Kolašin 1.4 miliona eura

Dva najveća investitora iz prošle decenije koji su obećavali mnogo u vidu razvoja Kolašina kao turističkog centra su firme Vires i Moragan W. Oni su planirali da u Kolašinu grade turističke komplekse za vrijeme „investicionog buma“ međutim još uvijek nijesu započeli svoje investicione planove a opštini Kolašin danas duguju ukupno, po osnovu poreza na nepokretnost, […]Detaljnije