Tags : #Senat UCG

Realizacija postupka sticanja akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata

Na elektronskoj sjednici Senata UCG usvojeni su prijedlozi organizacionih jedinica u cilju realizacije postupka za sticanje akademskog naziva doktora nauka za 13 kandidata na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Fakultetu političkih nauka, Biotehničkom fakultetu, Prirodno-matematičkom fakultetu i Medicinskom fakultetu. Usvojeni prijedlozi tiču se ocjene o ispunjenosti uslova i imenovanja komisije za ocjenu doktorske disertacije, izvještaja o podobnosti teme i kandidata, podobnosti […]Detaljnije