Tags : #Skupština Opštine Kolašin

Predstavljanje plana zaštite pretvoreno u pravnu debatu (VIDEO)

Pred odbornicima lokalnog parlamenta juče je trebao da se predstavi Plan zaštite i spašavanja od požara koji je pripremio komandir kolašinske službe zaštite Željko Darmanović. Obiman dokument od oko 100 strana Darmanović je pedantno i dugo spremao kako bi obuhvatio svaki segment zaštite stanovništva, imovine i prirodnih dobara opštine Kolašin. Prilika da objasni plan, da […]Detaljnije

Nakon više od 6 sati rasprave usvojen Budžet od 4,67

Odbornici lokanog parlamenta sinoć su nakon više stane rasprave ,uz pauze, konačno usvojili predlog Odluke o Budžetu za narednu godinu koji iznosi 4,67 miliona eura. Planirani budžet se raspoređuju na izvorne prihode u iznosu od 3.897.000,00€ i to porezi u iznosu od 1.5 miliona eura, takse u iznosu od 47.000 eura, naknade u iznosu od […]Detaljnije