Tags : #sport

Opština Kolašin donijela novi Pravilnik o sufinansiranju sportskih organizacija

Opština Kolašin objavila je Pravilnik kojim se određuju bliži uslovi , postupak i kriterijumi za sufinansiranje sportskih organizacija registrovanih na području opštine Kolašin, odnosno vrednovanje njihovog programa rada. Shodno objavljenom Pravilniku programi sportskih organizacija se sufinansiraju iz Budžeta opštine Kolašin i to na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje jednom godišnje a u roku od […]Detaljnije