Tags : #Sufinansiranje rada sportskih organizacija

Otvoren konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija, opredeljeno 40.000 eura

Opština Kolašin objavila je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, za šta je po budžetu za tekuću godinu namijenila 40.000 eura. Kako se navodi u objavljenom dokumentu iznos od 40.000 eura biće raspodeljen na osnovu sledećih procenata i to: 30 odsto od planiranog iznosa raspodeljuje se jednako svim sportskim organizacijama koje ispunjavaju uslove […]Detaljnije