Tags : #Upravni sud

GA: Stvoriti uslove da Upravni sud efikasnije postupa

U Crnoj Gori neophodno je stvoriti pretpostavke za brže i efikasnije postupanje Upravnog suda, kroz zakonodavne, kadrovske i materijalne reforme, smatraju u Građanskoj alijansi (GA), prenosi portal RTCG. Te reforme, kako se navodi, obuhvatale bi povećanje broja sudija, osiguranje materijalnih i prostornih uslova za rad i informatizaciju Upravnog suda. “Neophodno je i permanentno usavršavanje sudija […]Detaljnije